Jednostka wojskowa

militarna jednostka na poziomie organizacyjnym (zwykle pułk lub większa)

Jednostka wojskowa (JW)

  1. Pododdział, oddział lub inny związek organizacyjny, wyodrębniony pod względem administracyjnym i gospodarczym oraz mający osobowość prawną. Wśród JW najogólniej rozróżnia się jednostki bojowe, jednostki tyłowe i instytucje wojskowe oraz ze względu na system zaciągu i uzupełnień jednostki terytorialne. W systemie zaopatrywania wojsk rozróżnia się jednostki gospodarcze i jednostki zaopatrujące. Dawniej w odniesieniu do niektórych jednostek używano również terminu „wielka jednostka" (WJ) – obecnie związek taktyczny[1].
  2. Jednostka wojskowa lub Jednostka bez bliższego określenia – samodzielna jednostka organizacyjna sił zbrojnych, posiadająca odrębny etat, posługująca się pieczęcią urzędową z godłem Państwa i nazwą (numerem) jednostki[2].
  3. Jednostka organizacyjna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonująca na podstawie nadanego przez Ministra Obrony Narodowej etatu określającego jego strukturę wewnętrzną, liczbę, rodzaje i rangę wszystkich stanowisk służbowych występujących w tej jednostce, jak również liczbę i rodzaje uzbrojenia, środków transportu i innego wyposażenia należnego jednostce, oraz posługująca się pieczęcią urzędową z godłem Rzeczypospolitej Polskiej i nazwą (numerem) jednostki[3]. Jednostki wojskowe i związki organizacyjne różnych rodzajów wojsk i służb tworzą Rodzaje Sił Zbrojnych (Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna i Wojska Specjalne)[4]. Jednostki wojskowe i ich związki organizacyjne rozmieszczone są w garnizonach[5].

Jednostką wojskową w polskich Siłach Zbrojnych spełniającą warunki określone w pkt 1 jest np.:

W zależności od etatu na czele jednostki może stać:

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Mała Encyklopedia Wojskowa, tom I (A-J), Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1967, wyd. I, s. 591
  2. Regulamin Ogólny SZ RP
  3. Art. 3 ust. 5 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 372)
  4. Tamże, art. 3 ust. 3 i 4
  5. Tamże, art. 3a ust. 1