Wojska Lądowe

rodzaj Sił Zbrojnych RP przeznaczony do działań na lądzie

Wojska Lądowe (WL) – jeden z pięciu, obok Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych i Wojsk Obrony Terytorialnej, rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Wojska Lądowe
Godło
Orzeł Wojsk Lądowych
Państwo

 Polska

Siły zbrojne

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej

Nazwa skrócona

WL

Data utworzenia

1918

Proporzec

Liczebność

59 106 (2023)[1]

Najwyższe dowództwa
Cywilne

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Minister obrony narodowej

Wojskowe

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwo Wojsk Lądowych

Flaga Dowódcy Wojsk Lądowych (2012-2013)
Plakieta Dowództwa Wojsk Lądowych

Rodzaje Wojsk Lądowych[2] edytuj

Wojska Pancerne i Zmechanizowane edytuj

 • przeznaczenie: odpieranie uderzeń zgrupowań pancerno-zmechanizowanych, wykonywanie zwrotów zaczepnych celem odzyskania utraconego terenu, prowadzenie działań na rzecz wsparcia pokoju, zwalczanie środków napadu powietrznego (w tym zwłaszcza śmigłowców bojowych) i walka z formacjami aeromobilnymi przeciwnika;
 • podstawowe wyposażenie: czołgi T-72 (159 w czynnej służbie, reszta w rezerwie, łącznie 528 na dzień 15 stycznia 2016), czołgi PT-91 (232 na dzień 1 stycznia 2016), czołgi Leopard 2 w wersjach A4 (142 sztuki), które przechodzą modernizację do standardu Leopard 2PL[3], czołgi Leopard 2A5 (105 sztuk) oraz 2 sztuki wersji szkoleniowej Leopard 2NJ (łącznie WL posiadają 249 sztuk czołgów Leopard 2 na dzień 15 stycznia 2016), opancerzone wozy bojowe (2608 na dzień 1 stycznia 2016) – w tym: bojowe wozy piechoty (BWP-1), kołowe transportery opancerzone KTO „Rosomak” oraz specjalistyczne wozy zabezpieczenia technicznego m.in. pojazdy WZT-3, Bergepanzer 2 oraz transportery Rosomak w wersji WRT (wóz rozpoznania technicznego).

Wojska Aeromobilne edytuj

Wojska Aeromobilne stanowią połączenie dotychczasowych wojsk powietrznodesantowych, desantowo-szturmowych, kawalerii powietrznej i lotnictwa wojsk lądowych;

 • przeznaczenie: naziemne wspieranie operacji lądowych i morskich, zmierzających do opanowania z powietrza ważnych obiektów przeciwnika, dezorganizacja ruchu odwodów oraz niszczenie sił i środków wsparcia logistycznego, prowadzenie działań dywersyjnych, zaczepnych i obronnych, wykonywanie rajdów przeciwpancernych oraz niszczenie środków ogniowych przeciwnika;
 • skład: 6 Brygada Powietrznodesantowa i 25 Brygada Kawalerii Powietrznej.

Wojska Rakietowe i Artylerii edytuj

Wojska Obrony Przeciwlotniczej edytuj

Wojska Inżynieryjne edytuj

 • przeznaczenie: bojowe (wsparcia inżynieryjnego) – rozpoznanie inżynieryjne przeciwnika i terenu, budowa i pokonywanie zapór inżynieryjnych, wykonywanie przejść w naturalnych przeszkodach terenowych, przygotowanie i utrzymanie dróg, urządzanie i utrzymanie przepraw, rozminowanie terenu i obiektów oraz maskowanie wojsk; humanitarne – charakteru pokojowego, niesienie pomocy gospodarce i społeczeństwu zarówno w kraju, jak i za granicą, w tym: oczyszczanie terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, udział w likwidacji skutków klęsk ekologicznych i żywiołowych, udział w misjach pokojowych w składzie sił ONZ i NATO;
 • skład: na szczeblu operacyjno-taktycznym brygady i pułki; Wojska Lądowe posiadają dwa pułki saperów i dwa pułki inżynieryjne.
 • podstawowe wyposażenie: TRI, ISM Kroton, SUM-Kalina mosty towarzyszące MS-20 Daglezja, BLG-67, parki pontonowe PP-64 Wstęga, Maszyny Inżynieryjno-Drogowe MID czy amfibie PTS.

Wojska Chemiczne edytuj

 • przeznaczenie: wykrywanie skażeń biologicznych, prowadzenie rozpoznania i dokonywanie pomiarów skażeń promieniotwórczych i chemicznych, użycie zespołów do pobierania próbek skażeń promieniotwórczych, biologicznych i chemicznych, zapewnienie zbiorowej ochrony przed skażeniami oraz prowadzenie całkowitej likwidacji skażeń, rażenie przeciwnika miotaczami ognia oraz maskowanie dymem wojsk własnych i obiektów, udział w likwidacji skutków klęsk żywiołowych;
 • sposób realizacji: wykorzystanie funkcjonującego w ramach wojsk chemicznych systemu wykrywania skażeń, którego wybrane elementy w okresie pokoju monitorują sytuację skażeń na terenie całego kraju; wykorzystanie istniejącego systemu ratownictwa chemicznego, opartego na dwóch Chemicznych i Radiacyjnych Zespołach Awaryjnych;
 • skład: na szczeblu operacyjnym pułki i bataliony chemiczne, na szczeblu związków taktycznych kompanie chemiczne, na szczeblu oddziałów plutony chemiczne.
 • podstawowe wyposażenie: pojazdy służące do rozpoznawania skażeń m.in. BRDM-2RS i BRDM-2RSM oraz specjalistyczny sprzęt służący do ich likwidacji.

Wojska Rozpoznania i Walki Elektronicznej edytuj

 • przeznaczenie: rozpoznanie wojskowe (zdobywanie danych o przeciwniku, niezbędnych do przygotowania i skutecznego prowadzenia działań bojowych, m.in. o ruchu wojsk przeciwnika oraz posiadanych przez niego siłach i środkach), walka elektroniczna (rozpoznanie i dezorganizacja działań organów dowodzenia przeciwnika oraz ochrona własnych wojsk przed analogicznymi działaniami), działania psychologiczne, rozpoznanie specjalne oraz zabezpieczenie geograficzne;
 • sposób realizacji: wykorzystanie wyspecjalizowanych wojsk oraz technicznych i elektronicznych środków rozpoznania i walki radioelektronicznej;
 • skład: na szczeblu operacyjnym – pułki rozpoznania, bataliony WRE, na szczeblu związków taktycznych – bataliony rozpoznawcze, na szczeblu oddziałów – kompanie rozpoznawcze.
 • podstawowe wyposażenie: m.in. zestawy Przebiśnieg oraz Breń-2.

Wojska Łączności i Informatyki edytuj

 • przeznaczenie: zapewnienie dowodzenia wojskami lądowymi w czasie pokoju, kryzysu i wojny; informatyczne wspomaganie procesów decyzyjnych, m.in. przez cyfrowe przygotowanie danych, w tym analiza potencjału bojowego przeciwnika i symulowanie przebiegu działań bojowych;
 • sposób realizacji: wykorzystanie potencjału telekomunikacyjnego kraju, istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz jednostek i pododdziałów wsparcia dowodzenia Wojsk Lądowych;
 • skład: pułki dowodzenia, bataliony dowodzenia oraz pododdziały dowodzenia i łączności jednostek rodzajów wojsk

Jednostki wsparcia logistycznego edytuj

 • przeznaczenie: zadaniem jednostek wsparcia logistycznego jest zapewnienie środków logistycznych, a także uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia jednostek Wojsk Lądowych oraz utrzymania ich w pełnej gotowości bojowej. Zajmują się ciągłym odtwarzaniem zapasów, obsługiwaniem oraz remontem uzbrojenia i sprzętu wojskowego, ochroną medyczną wojsk, kierowaniem transportem i przemieszczeniem jednostek.
 • skład: w ich składzie znalazły się pododdziały i oddziały zaopatrzenia, transportowe, remontowe i ewakuacyjne, medyczne i regulacji ruchu. Stacjonarna infrastruktura logistyczna obejmuje: bazy materiałowe, okrętowe i rejonowe warsztaty techniczne, szpitale wojskowe, a także wojskowe komendy transportu.

Organizacja Wojsk Lądowych edytuj

 
Polscy żołnierze podczas ćwiczeń Anakonda 2008
 
12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana
 
PKW Afganistan
 
Ćwiczenia Anakonda 2016
 
Desant Wojsk Powietrznodesantowych ze śmigłowca PZL W-3 Sokół
 
Żołnierze 34 Brygady Kawalerii Pancernej

Dowództwa edytuj

Ustawa z 21 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw zlikwidowała stanowisko Dowódcy Wojsk Lądowych. Od 1 stycznia 2014 r. dowódcami rodzajów Sił Zbrojnych są Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, którym podlegają poszczególne jednostki wojskowe WL. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych jest następcą prawnym Dowódcy Wojsk Lądowych.

Organizacja Wojsk Lądowych edytuj

Po utworzeniu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych struktura organizacyjna Wojsk Lądowych uległa zasadniczym zmianom:

Na bazie 2. Korpusu Zmechanizowanego sformowano Centrum Operacji Lądowych – Dowództwo Komponentu Lądowego (COL-DKL) odpowiedzialne za użycie Wojsk Lądowych w operacjach dowodzonych przez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Dywizje edytuj

Samodzielne brygady

Lotnictwo WL edytuj

Samodzielne pułki edytuj

Inne jednostki bezpośrednio podlegające Wojskom Lądowym edytuj

Dowództwo Garnizonu Warszawa
Wielonarodowy Korpus Północ-Wschód
edytuj

 
KTO Rosomak w Afganistanie
 • Brygada Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód (Stargard)
 • 100 Batalion Łączności (Wałcz)
 • 104 Batalion Zabezpieczenia Ziemi Wałeckiej (Wałcz)
 • Narodowy Element Wsparcia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód (Szczecin)
 • Kompania Zabezpieczenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód (Szczecin)

Ośrodki szkolenia edytuj

Inne formacje i obiekty edytuj

 • trzy ośrodki przechowywania sprzętu
 • osiem rejonowych baz materiałowych
 • cztery okręgowe warsztaty techniczne
 • siedem rejonowych warsztatów technicznych
 • siedem szpitali wojskowych
 • dziesięć wojskowych komend transportu
 • szesnaście wojewódzkich sztabów wojskowych
 • sto dwadzieścia osiem wojskowych komend uzupełnień
 • inne

Uzbrojenie i wyposażenie edytuj

Dowódcy Wojsk Lądowych edytuj

Inspektorzy Wojsk Lądowych edytuj

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. Załącznik do decyzji budżetowej MON 2023
 2. Rodzaje wojsk, web.archive.org, 12 grudnia 2013 [dostęp 2020-05-31] [zarchiwizowane z adresu 2013-12-12].
 3. MSPO 2019: Zmodernizowany Leopard 2PL – Defence24, www.defence24.pl [dostęp 2019-09-17].
 4. Żelazna Dywizja, polska-zbrojna.pl [dostęp 2018-12-30].
 5. Zmiana na stanowisku Dowódcy Wojsk Lądowych. prezydent.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-09-16)]. – www.prezydent.pl – 15-09-2009.
 6. Zmiany kadrowe w Dowództwie Generalnym RSZ. Wojsko-Polskie.pl. [dostęp 2021-05-13].
 7. a b Zmiany kadrowe w Dowództwie Generalnym RSZ. Wojsko-Polskie.pl. [dostęp 2021-09-02].
 8. a b Nowi generałowie w szeregach Dowództwa Generalnego RSZ. Wojsko-Polskie.pl. [dostęp 2021-05-13].
 9. a b Zmiana na stanowisku Dowódcy 10BKPanc. Wojsko-Polskie.pl. [dostęp 2021-09-02].
 10. Inspektor Wojsk Lądowych. Wojsko-Polskie.pl. [dostęp 2021-05-13].
 11. Nowe wyznaczenia w Wojskach Lądowych, www.portal-mundurowy.pl [dostęp 2023-09-23].
 12. Nowe wyznaczenia w Wojskach Lądowych, www.portal-mundurowy.pl [dostęp 2023-09-23].

Bibliografia edytuj