Oddział wojskowy – pojęcie używane w siłach zbrojnych państw w odniesieniu do:

  1. jednostki wojskowej o stałej strukturze organizacyjnej, samodzielna pod względem gospodarczym i administracyjnym, mająca osobowość prawną. Oddziały istnieją we wszystkich rodzajach wojsk i sił zbrojnych, wchodzą w skład wyższych związków organizacyjnych (związków taktycznych, operacyjnych) lub występują samodzielnie; zalicza się do nich brygady, pułki i samodzielne bataliony[1];
  2. jednostki lub elementu ugrupowania bojowego i marszowego; zależnie od zadania i przeznaczenia rozróżnia się m.in.: oddział przedni, oddział boczny, oddział tylny, oddział czat, oddział rajdowy, oddział rozpoznawczy, oddział szturmowy, oddział wydzielony[1];
  3. jednostki o specjalnym przeznaczeniu: oddział przeprawowy, oddział torujący, oddział zaporowy, oddział zabezpieczenia ruchu, oddział samoobrony, oddział gospodarczy, oddział lotniczo-techniczny, oddział służby zdrowia, oddział tyłowy;
  4. jednostki organizacyjnej (komórka) w wyższych sztabach wojskowych stanowiąca szczebel pośredni między wydziałem a zarządem;
  5. odrębnej jednostki w straży granicznej;
  6. potocznie: każdej zorganizowanej grupy żołnierzy.

Podział organizacyjny:

Podział funkcyjny:

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

Bibliografia edytuj