Patrol (wojsko)

żołnierze, sprzęt bojowy do prowadzenia rozpoznania i ubezpieczenia

Patrol – grupa żołnierzy, a także czołgi, bojowe wozy piechoty, samoloty, okręty mające za zadanie prowadzenie rozpoznania, ubezpieczenie wojsk i kontrolę.

Rodzaje patroli

edytuj

Patrole organizowane są w czasie działań bojowych, w marszu i na postoju. Wysyłają je zarówno oddziały, jak i związki taktyczne[1].

Zależnie od wykonywanych zadań rozróżnia się[2]:

W marszu rozróżnia się[3]:

  • patrole czołowe
wysyłane są zazwyczaj na odległość 3 km ze szpicy czołowej lub ubezpieczonego pododdziału. Zadanie swoje wykonuje przez obserwację i walkę dążąc do zatrzymania jak największych sił przeciwnika do czasu podejścia sił ubezpieczanych. Ubezpiecza się drużyną patrolową, którą wysyła na odległość wzrokową zapewniającą w każdej sytuacji wsparcie ogniowe przez siły wysyłające[4].
  • patrole boczne
są w zasadzie elementem ubezpieczenia szpicy i ubezpieczają ją z zagrożonego skrzydła; zadanie swoje wykonuje maszerując równolegle do szpicy; przy napotkaniu przeciwnika niszczą go z marszu lub z dogodnych stanowisk ogniowych; w zależności od potrzeb zagrożone skrzydło patrol boczny może ubezpieczyć drużyną patrolową wysyłaną na odległość wzrokową[5]
  • patrole tylne
są wysłane ze szpicy tylnej z zadaniem niedopuszczenia do uderzenia elementów rozpoznawczych i ubezpieczających przeciwnika w siły główne szpicy; zadanie swoje wykonuje: poprzez walkę, niszczenie dróg, tworzenie zawał leśnych, niszczenie mostów i wiaduktów i wykonywanie zasadzek; patrol tylny może wysłać na odległość wzrokową drużynę patrolową tylną[6].

Inne patrole

  1. Termin historyczny.

Przypisy

edytuj

Bibliografia

edytuj