Leszek Elak (ur. 14 czerwca 1971 w Czersku) – polski oficer i wykładowca akademicki, pułkownik Wojska Polskiego, doktor habilitowany nauk o obronności[1], prorektor ds. dydaktycznych Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie[2], a wcześniej prodziekan na Wydziale Wojskowym[1] tej uczelni.

Leszek Elak
Ilustracja
Prorektor ds. dydaktycznych ASzWoj

płk dr hab. inż. Leszek Elak

Data i miejsce urodzenia 14 czerwca 1971
Czersk
dr hab., profesor ASzWoj nauk społecznych
Specjalność: nauki społeczne
Alma Mater Akademia Obrony Narodowej
Doktorat 2008 – nauki wojskowe
Akademia Obrony Narodowej
Habilitacja 2014 – nauki społeczne
Akademia Obrony Narodowej
Pracownik naukowy
Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademia Obrony Narodowej
Wydział Zarządzania i Dowodzenia
Wydział Wojskowy
Akademia Sztuki Wojennej

WykształcenieEdytuj

 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu (1996)
 • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie (2004)
 • Kurs dla Oficerów Sztabowych Dowództw Brygad Międzynarodowych w Oberammergau (2008)
Leszek Elak
  pułkownik
Data i miejsce urodzenia 14 czerwca 1971
Czersk
Przebieg służby
Lata służby od 1992
Siły zbrojne Wojsko Polskie
Późniejsza praca Akademia Sztuki Wojennej

Służba w WPEdytuj

Służbę wojskową rozpoczął w 1992 roku. W latach 1996–2001 zajmował stanowiska dowódcze i sztabowe w 3. Brygadzie Zmechanizowanej im. Legionów w Lublinie i Chełmie. Służbę wojskową kontynuował w Akademii Obrony Narodowej jako nauczyciel akademicki[1]. Pełnił tu także funkcję szefa Wydziału Organizacji Kształcenia, prodziekana Wydziału Wojskowego (2016-2018)[1], prorektora Akademii Sztuki Wojennej ds. dydaktycznych (2018 – obecnie)[2]. Był także kierownikiem ćwiczenia studyjnego pod kryptonimem „TWIERDZA-18”[3] oraz „TWIERDZA-19”[4][5][6].

Praca naukowaEdytuj

Po ukończeniu studiów w Akademii Obrony Narodowej kontynuował tutaj naukę. W 2008 roku otrzymał stopnień doktora nauk wojskowych w specjalności kierowanie organizacją[1]. Sześć lat później uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o obronności[1]. Po otrzymaniu tytułu doktora habilitowanego w 2014r. zajął się promowaniem kadry naukowo-dydaktycznej w AON, a następnie w ASzWoj[6]. Niejednokrotnie uczestniczył w obradach komisji kwalifikacyjnych do wyższych stopni naukowych.

Jest promotorem wielu prac dyplomowych, autorem licznych recenzji naukowych, jak również pełni funkcję eksperta w pracach, debatach i spotkaniach zespołów eksperckich w narodowych i międzynarodowych gremiach badawczych.

W 2017 roku za osiągnięcia dydaktyczne został uhonorowany nagrodą Ministra Obrony Narodowej

 
Nagroda Ministra za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2017

Dorobek naukowyEdytuj

Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji w kraju i zagranicą. Do najważniejszych można zaliczyć[7]:

 • Komponent cywilno-wojskowy w operacjach reagowania kryzysowego (2011),
 • The importance of NATO in the European security sector (2012),
 • Taktyczne aspekty terenu w walce (2013),
 • Działania taktyczne wojsk lądowych SZ RP (2014),
 • Teoria i praktyka Taktyki XXI Wieku Polski (2016),
 • Determinants of Army Structures Development in the context of Middle Sized Country Experiences in Contemporary Tactical Operations (2016),
 • Ochrona granicy państwowej (2017),
 • Hybrydity – a ‘new’ method to accomplish dominance, The Arctic – the middle kingdom’s area of interest, Bezpieczeństwo wschodniej granicy (2018),
 • Zagrożenia hybrydowe (2019).

ZainteresowaniaEdytuj

Interesuje go problematyka obronności i bezpieczeństwa dlatego też swoje badania koncentruje m.in. w takich obszarach, jak: działania taktyczne wojsk lądowych, zdolności obronne i struktury organizacyjne SZ RP w aspekcie współczesnych zagrożeń, teoretyczne i praktyczne aspekty obronności i bezpieczeństwa w perspektywie przynależności do NATO i UE.

PodsumowanieEdytuj

Obecnie podejmuje starania zmierzające do zwiększenia rangi i operatywności kształcenia oficera Sił Zbrojnych RP[6][8][9]. Proklamując Akademię Sztuki Wojennej na arenie międzynarodowej, podpisał porozumienia z naczelnymi w wojskowym szkolnictwie wyższym jednostkami badawczymi. Dzięki temu od roku akademickiego 2019/2020 w ASzWoj zostaną uruchomione prestiżowe studia podyplomowe Master of Business Administartion Defence&Security[10].

PrzypisyEdytuj

 1. a b c d e f Nowa Nauka Polska, nauka-polska.pl [dostęp 2019-09-02].
 2. a b Komenda, akademia.mil.pl [dostęp 2019-09-02] (pol.).
 3. twierdza-18-wwoj, akademia.mil.pl [dostęp 2019-09-02] (pol.).
 4. twierdza-19-wwoj, akademia.mil.pl [dostęp 2019-09-02] (pol.).
 5. twierdza-19-wwoj, akademia.mil.pl [dostęp 2019-09-02] (pol.).
 6. a b c Prorektor ds. dydaktycznych ASzWoj: płk dr hab. Leszek Elak o TWIERDZY-19.
 7. PBN - Polska Bibliografia Naukowa, pbn-ms.opi.org.pl [dostęp 2019-09-02].
 8. Porozumienie o współpracy z Akademią Sztuki Wojennej, pwszchelm.edu.pl [dostęp 2019-09-02].
 9. Stawiamy na rozwój, polska-zbrojna.pl [dostęp 2019-09-02].
 10. Aktualnosci, akademia.mil.pl [dostęp 2019-09-02] (pol.).