Buzdygany – nagroda przyznawana corocznie przez czasopismo Polska Zbrojna dla wyróżniających się osobowości Wojska Polskiego. Jest to 37-centymetrowa posrebrzana replika XVI-wiecznej oznaki godności rotmistrzowskiej[1].

II edycja Buzdygany '95

edytuj

Osoby wyróżnione:

 1. gen. bryg. Zygmunt Sadowski – za ćwiczenia Partnerstwo dla Pokoju (Cooperative Bridge)
 2. gen. dyw. J. Carter III - za ćwiczenia Partnerstwo dla Pokoju (Cooperative Bridge)
 3. por. Robert Strzelecki – za niekonwencjonalny wkład w kształtowanie wizerunku Wojska Polskiego w społeczeństwie
 4. Maria Wiernikowska – dziennikarka

stopnie wojskowe obowiązujące w dniu wręczenia nagrody

X edycja Buzdygany '03

edytuj

Osoby nominowane do nagrody:

 1. gen. broni Mieczysław Cieniuch – I zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – uważany za jednego z architektów polskich sił stabilizacyjnych w Iraku;
 2. gen. dyw. dr Roman Iwaszkiewicz – dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej – stara się o włączenia krajowych programów badawczych do systemu współpracy międzynarodowej;
 3. płk prof. dr n. wet. Michał Bartoszcze – wicedyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie, szef Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych w Puławach – twórca jedynego w Polsce laboratorium III klasy bezpieczeństwa biologicznego (BSL-3);
 4. płk prof. dr n. med. Wojciech Marczyński – zastępca dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego ds. nauki i szkolenia - specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologi narządów ruchu dzieci i dorosłych, leczy wady wrodzone, skoliozę, zajmuje się również wydłużaniem kończyn oraz protezoplastyką stawu biodrowego;
 5. płk prof. dr hab. Adam Tomaszewski – dziekan Wydziału Wojsk Lądowych Akademii Obrony Narodowej w Warszawie-Rembertowie – współtwórca zintegrowanego modelu kształcenia oficerów, autor koncepcji nowego programu uzupełniających studiów magisterskich na kierunku zarządzanie i dowodzenie;
 6. płk dr Ryszard Chyrzyński – dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych i Rekonwersji Ministerstwa Obrony Narodowej - inicjator nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń emerytalnych, programów osłonowych dla rodzin najbiedniejszych (tanie wczasy, dofinansowanie wypoczynku dzieci);
 7. płk dr inż. Mirosław Kwaśny – kierownik Zakładu Techniki Laserowej w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – prowadzi badania nad zastosowaniem laserów w terapii nowotworów, pracuje nad zastosowaniem metod spektralnych do zdalnych detekcji gazowych zanieczyszczeń atmosfery (złote medale na wystawach w Brukseli i Moskwie);
 8. płk dypl. Ryszard Jabłoński – dowódca 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej – autor restrukturyzacji sztabu, dzięki czemu osiągnęła ona wymagania określone w standardach NATO;
 9. płk dypl. Jerzy Stwora – komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu – przyczynił się do akcji zbierania funduszy na zakup sprzętu komputerowego dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Legionowie, doprowadził do renowacji XIX-wiecznych fortyfikacji obronnych w Zegrzu;
 10. płk mgr inż. Jan Piotrowski - dyrektor Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 4 w Warszawie – dzięki oddaniu do użytku stanowisk prób lotniczych silników odrzutowych nowej generacji stara się o możliwość pozyskania kontraktów offsetowych związanych z zakupem przez Polskę samolotów wielozadaniowych F-16;
 11. płk mgr inż. Waldemar Kozicki – dyrektor Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 3 w Dęblinie - podejmuje w kierowanym przez siebie Zakładzie nowe technologie produkcyjno-remontowe podczas modernizacji awioniki średnich i małych samolotów transportowych (unikatowych na terenach Europy Środkowej;
 12. płk Michał Bułkin – szef Oddziału Wychowania Fizycznego i Sportu Zarządu Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych RP - zajmuje się przygotowaniem reprezentacji WP do III Światowych Wojskowych Igrzysk SportowychKatania 2003;
 13. płk Ryszard Dubiela – szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie - prekursor modernizacji infrastruktury energetycznej w wojsku w formule partnerstwa publiczno-prywatnego;
 14. płk Kazimierz Sobka – komendant Centrali Wojskowej Misje Pokojowe – odpowiada za wydatkowanie środków finansowych na szkolenie osób biorących w misjach pokojowych;
 15. ppłk dypl. Piotr Ząbkowski – dowódca 10 Batalionu Zmechanizowanego 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie – dwukrotnie na misji pokojowej w Kosowie, podczas zgłaszania nominacji - dowódca 2 Grupy Bojowej w Iraku;
 16. ppłk Lech Drab – starszy specjalista w Polskim Przedstawicielstwie Wojskowym NATO – dzięki jego negocjacjom Joint Force Training Centre (JFTC) umiejscowiono w Polsce w Bydgoszczy;
 17. mjr pil. mgr inż. Jerzy Lenia – dowódca 3. Eskadry Lotniczej w Dęblinie - współtwórca i lider zespołu pilotażowego Biało-czerwone Iskry, posiada nalot 2 150 godzin;
 18. kpt. mar. Grzegorz Okuljar – dowódca ORP Kontradmirał Xawery Czernicki – wprowadził okręt do służby w warunkach wojennych;
 19. płk rez. Marek Ruszczak – działacz sportowy Polskiego Związku Radioorientacji Sportowej, przyczynił się do uznania radioorientacji sportowej za sport wojskowo-użyteczny;
 20. płk rez. Władysław Świdnicki – dyrektor Zakładów Remontowo-Budowlanych w Jarosławiu – przeciwdziała dekapitalizacji obiektów wojskowych;
 21. płk rez. Marian Zach – propagator tradycji Henryka Dobrzańskiego Hubala, jest współtwórcą pomnika w Anielinie, organizuje rajdy konne i piesze Szlakiem Oddziału Hubala, propaguje chlubne tradycje oręża polskiego;
 22. dr Roman Dufrêne – dyrektor Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji w Warszawie – dyrektor Instytutu, który na potrzeby wojska wdrożył m.in. systemy Dunaj, Szafran ZT;
 23. Janusz Godyń – prezes Izby Wojskowej Sądu Najwyższego – twórca reformy sądownictwa wojskowego, brał udział w pracach nad nowym kodeksem karnym przed sądami wojskowymi oraz prawem o ich ustroju;
 24. Andrzej Korskiwojewoda lubuski – zaproponował wykorzystanie poligonów żagańskiego, świętoszowskiego i wędrzyńskiego oraz zaadaptowanie obiektów pokoszarowych w Gubinie celem aktywizacji regionu, podjął działania umożliwiające i ułatwiające budowę nowych mieszkań dla żołnierzy zawodowych;
 25. Ryszard Pacławski – dyrektor TVP3 Regionalna - rozpoczął propagowanie spraw związanych z obronnością i wojskiem, a także lokalne inicjatywy służące obronności na wizji, przedstawia zarówno zmiany zachodzące w armii, jak i wspomina polskie tradycje oręża;
 26. Andrzej Towpik – podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej ds. polityki obronnej - brał udział w negocjacjach dotyczących wejścia Polsko do NATO i UE, pierwszy stały przedstawiciel RP przy Kwaterze Głównej NATO.

XI edycja Buzdygany '04

edytuj

Osoby nominowane do nagrody:

 1. gen. bryg. Kazimierz Jaklewicz – dowódca 17. Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu - za testowanie 9-miesięcznej zasadniczej służby wojskowej w podległych JW oraz za przygotowanie batalionu do II zmiany PKW Irak a także za wysokie noty podczas inspekcji;
 2. płk Stefan Czmur – szef Zarządu Planowania Rozwoju Sił Zbrojnych Sztabu Generalnego WP - za Program przebudowy i modernizacji technicznej SZ RP w latach 2001–2006, Program rozwoju SZ RP w latach 2003-2008 oraz za Plan rozwoju SZ RP w latach 2005–2010;
 3. kpt. mar. Dorota Stachura – oficer łącznikowy Dowództwa Marynarki Wojennej - za przewodniczenie komisji odpowiedzialnej za przekazanie suwerenności w prowincjach Karbala i Babilon (Irak) oraz celowe rozdysponowanie 7,5 mln dolarów (instalacje wodociągowe, stacje uzdatniania wody, uruchomienie szkół oraz wyposażenie szpitali);
 4. bp Sławoj Leszek Głódź – biskup diecezji warszawsko-praskiej – za utworzenie NSZZ Obrony Armii;
 5. dr Roman Dufrêne – dyrektor Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji w Warszawie – dyrektor Instytutu, który na potrzeby wojska wdrożył m.in. systemy Dunaj, Szafran ZT;
 6. Andrzej Siezieniewski – prezes zarządu Polskiego Radia – za wdrożenie planu zainstalowania sekcji radia w Iraku a także za promowanie obronności na antenie PR;

XXII edycja Buzdygany '15[2]

edytuj

Laureaci:

 1. ppłk Andrzej Demkowicz - kierownik Zespołu Rozpoznania i Dowodzenia w Instytucie Dowodzenia Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, ratownik GOPR - za miłość do gór, popularyzowanie jej wśród żołnierzy różnych formacji, szkolenie z technik alpinistycznych i narciarskich mających podnieść ich umiejętności działania w terenie górskim.
 2. Tomasz G. „Gałus”  - komandos, podoficer Wojsk Specjalnych - za wyjątkowe umiejętności w zakresie sztuki przetrwania w terenie.
 3. gen. bryg. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak – dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie - za wdrażanie wielu innowacyjnych programów zdrowotnych w wojskowej służbie zdrowia, m.in. badania rannych i poszkodowanych na misjach w ramach programu „Afgan”, które przyczyniły się do zwiększenia odporności Rosomaków na wybuchy min pułapek.
 4. ppłk pil. Paweł Marcinkowski  - dowódca Grupy Działań Lotniczych 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu - za oddanie się szkoleniu swoich następców: pilotów, dowódców i instruktorów lotnictwa.
 5. mjr Marcin Matczak - oficer CIMIC - za propagowanie zrozumienia różnic międzykulturowych w działaniach wojskowych na misjach.
 6. st. chor. sztab. Andrzej Woltmann - zastępca komendanta Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu - za rozwijanie systemu szkolenia podoficerów według wzorców najlepszych armii państw zachodnich, a także za podnoszenie rangi korpusu podoficerskiego do poziomu elity wojska.
 7. Sławomir Zagórski – łemkowski historyk i dziennikarz - za rzetelność i odwagę w pisaniu o wojskach specjalnych oraz odkrywanie dawnych dziejów polskiego oręża.

Przypisy

edytuj