Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku – terenowy organ Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i administracji wojskowej, z siedzibą przy ul. Do Studzienki 45 w Gdańsku.

Wojewódzki Sztab Wojskowy
w Gdańsku
Ilustracja
odznaka pamiątkowa
(wzór: 2013)
Historia
Państwo

 Polska

Tradycje
Rodowód

RSzW

Organizacja
Dyslokacja

Gdańsk

Rodzaj wojsk

Administracja wojskowa

Podległość

Pomorski Okręg Wojskowy
Instektorat Wsparcia SZ
Sztab Generalny WP

Siedziba Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku
Odznaka WRSzW w Gdańsku
– poprzednika WSzW.

Od 1 lipca 2007 szefem Sztabu był kmdr mgr inż. Janusz Sylwester. Od 1 lutego 2012 szefem WSzW w Gdańsku był płk dypl. Tadeusz Krawczyk. Od 1 lutego 2017 na stanowisko Szefa WSzW został wyznaczony płk Andrzej Płocha[1].

PodległośćEdytuj

WSzW w Gdańsku podlegają:

 • WKU Człuchów - jednostka administracji wojskowej, której siedziba mieści się przy ul. Wojska Polskiego 11 w Człuchowie. Obejmuje zasięgiem trzy powiaty: bytowski, chojnicki i człuchowski. Komendantem placówki jest ppłk mgr inż. Ireneusz Stosik.
 • WKU Gdańsk
 • WKU Gdynia - jednostka administracji wojskowej, której siedziba mieści się przy ul. Pułaskiego 7 w Gdyni. Odpowiada za realizowanie problematyki operacyjno-obronnej i administracji wojskowej a także za administrowanie rezerwami osobowymi na terenie Gdyni i Sopotu.
 • WKU Malbork
 • WKU Słupsk

Historia WKU GdyniaEdytuj

Po II wojnie światowej, w marcu 1945 na podstawie Rozkazu Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego nr 010/Org. rozpoczęła działalność Gdyńska Rejonowa Komenda Uzupełnień podległa Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego.

W skład RKU wchodziło:

 • pięć referatów:
  • mobilizacyjny;
  • poboru;
  • ewidencji oficerów rezerwy;
  • przysposobienia wojskowego;
  • gospodarczego.
 • drużyna wartownicza.
 • Komisja Poborowa.

Pierwszym Komendantem Rejonowej Komendy Uzupełnień został mjr Jan Serwadczak, który jednocześnie pełnił funkcję Komendanta Wojskowego Miasta Gdyni.

 
Logo WKU Człuchów
 
Logo WKU Gdynia

RKU obejmowało swym zasięgiem:

Do głównych zadań RKU należało:

 • rejestracja i wysyłanie uzupełnienia do pułków zapasowych;
 • powoływanie do czynnej służby wojskowej.

Komisja poborowa funkcjonująca na terenie Gdyni, obejmowała swym zasięgiem powiaty Kartuzy i Morski wraz z Półwyspem Helskim.

Od początku powstania organy administracji wojskowej ściśle współpracowały z władzami administracji rządowej miast i powiatów, organami porządkowymi, jednostkami wojskowymi, organizacjami społecznymi oraz zakładami pracy.

W 1949 RKU przystąpiła do powszechnej rejestracji mężczyzn i założyła nową ewidencję oraz rozpoczęła wydawanie nowych książeczek wojskowych. Do realizacji tych zadań powołano trzy komisje w powiatach Gdynia, Kartuzy i Morskim.

Wielokrotnie RKU zmieniała swoją siedzibę. W 1948 przeniesiona była na ul. Sieroszewskiego 7, a w 1951 na ul. Waszyngtona 1.

W marcu 1952 zmieniono podległość RKU z Okręgu Wojskowego do Wojskowej Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku, a w kwietniu tego roku zmieniono jej nazwę z Rejonowej Komendy Uzupełnień na Wojskową Komendę Rejonową.

W 1954 przeniesiono jej siedzibę z ul. Waszyngtona 1 na ul. 10 lutego 29a. Od dnia 3 września 1955 WKR miał swoją nową siedzibę przy ul. Świętojańskiej 72.

W 1957 następuje nowy podział administracyjny i WKR Gdynia obejmuje swoim działaniem dwa miasta Gdynię i Sopot.

W 1965 z dniem 1 stycznia na podstawie Rozkazu Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 grudnia 1964 zostaje powołany Miejski Sztab Wojskowy, a Wojskowa Komenda Rejonowa zostaje rozwiązana i włączona w jego skład.

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej nr 130 z dnia 31 maja 1975 w sprawie terytorialnego zasięgu działania Wojskowych Komend Uzupełnień, oraz na podstawie Rozkazu Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego nr 055/Org. z dnia 14 czerwca 1975. Z dniem 1 sierpnia 1975 powołano Wojskową Komendę Uzupełnień w Gdyni o zasięgu terytorialnym:

 • miasto Gdynia;
 • miasto Sopot.

W 1975 Wojskowa Komenda Uzupełnień została przeniesiona z ul. Świętojańskiej do budynku Logistyki Dowództwa Marynarki Wojennej przy ul. Pułaskiego 7 gdzie funkcjonuje do dziś.

KomendanciEdytuj

Rejonowa Komenda UzupełnieńEdytuj
Wojskowa Komenda RejonowaEdytuj
Miejski Sztab WojskowyEdytuj
Wojskowa Komenda UzupełnieńEdytuj

Tekst i zdjęcia zostały udostępnione za zgodą autorów oficjalnej strony WKU w Gdyni [1]

Linki zewnętrzneEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku. [dostęp 2012-07-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-08-16)].