Gazy palne

Gaz palnygaz, który w kontakcie z powietrzem może w odpowiednio wysokiej temperaturze lub pod wpływem innych czynników (np. zapłonu iskrą elektryczną) ulec reakcji spalania.

Temperatura, w której gaz może ulec reakcji spalania pod wpływem dodatkowych czynników, nazywa się temperaturą zapłonu. Temperatura, w której gaz zaczyna palić się spontanicznie, nazywa się temperaturą samozapłonu.

Przykłady

Palne pierwiastki w stanie gazowym:

Palne związki chemiczne w stanie gazowym: