General of the Armies

General of the Armies – najwyższy stopień w siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych.

Projekt insygniów sześciogwiazdkowego generała (nieużywany oficjalnie)
General of the Armies John Pershing
Awans pośmiertny George'a Washingtona

Armia amerykańska posiada sześć rang generalskich:

Nazwę tego stopnia trudno przetłumaczyć na język polski. Dosłownym tłumaczeniem jest „generał armii” – tak samo, jak dla generała pięciogwiazdkowego. Jest to związane z homonimią formy dopełniacza liczby pojedynczej i mnogiej rzeczownika „armia” w języku polskim (różnica polega na tym, że General of the Army dotyczy jednej armii, a General of the Armies – wielu armii). Alternatywnie nazwę amerykańskiego generała sześciogwiazdkowego można zatem przetłumaczyć jako „generała wszecharmii” (tzn. głównodowodzącego całymi siłami zbrojnymi).

Tylko jeden dowódca dosłużył się tego stopnia. Był nim John Pershing, dowodzący siłami amerykańskimi w Europie w czasie I wojny światowej. Z uwagi na jego osiągnięcia oraz fakt, że pod jego komendą znajdowały się wszystkie siły (armies, czyli armie) stworzono dlań tę rangę. Pershing, przed ostatnim awansem generał czterogwiazdkowy, przyjął ten honor, ale dalej nosił cztery gwiazdki, lecz dla odróżnienia w kolorze złotym, a nie srebrnym. Stopień General of the Army stworzono później, ale uplasowano niżej.

Za drugiego General of the Armies uchodzi George Washington, naczelny wódz Armii Kontynentalnej w czasie wojny o niepodległość. Choć Washington nosił do końca życia stopień generała majora, w dwusetną rocznicę powstania państwa Kongres i prezydent Gerald Ford pośmiertnie awansowali go na ten stopień, z uwagi na fakt, że był „najwyżej postawionym wojskowym w dziejach państwa” (tzn. dowodzącym całymi siłami zbrojnymi).

Stopień General of the Armies nie posiada oficjalnych insygniów – John Pershing nosił 4 złote gwiazdki, ale po utworzeniu stopnia General of the Army (oznaczanego 5 srebrnymi gwiazdkami) zaprojektowano insygnia złożone z 6 srebrnych gwiazdek, jednakże generał Pershing aż do śmierci w 1948 r. odmawiał zmiany insygniów i nadal nosił 4 złote gwiazdki. Dla Washingtona insygniów nie określono, zatem kwestia odznaczeń General of the Armies pozostała nierozstrzygnięta jednoznacznie.