Generator obwiedni

Generator obwiedni (EG, ENV, ang. Envelope Generator) – blok syntezatora lub innego elektronicznego instrumentu muzycznego, odpowiedzialny za wytwarzanie obwiedni dźwięku.

Przykładowy schemat blokowy syntezatora, posiadającego dwa generatory obwiedni. EG1 odpowiedzialny jest za kształtowanie obwiedni filtra, natomiast EG2 odpowiada za kształtowanie amplitudy sygnału w czasie.

Generator obwiedni oprócz kształtowania amplitudy w czasie, może również sterować innymi modułami instrumentu, np. filtrem. Niekiedy urządzenie to wyposażone jest w wyjście trigger (wytwarzające krótki impuls wyzwalający), które pozwala na uzyskanie dodatkowych efektów. Blok EG może być realizowany zarówno sprzętowo (jako obwód elektroniczny), jak i programowo.

Modele obwiedniEdytuj

 
Postać typowej obwiedni ADSR.

Najpopularniejszym modelem obwiedni, wykorzystywanym w syntezatorach, jest ADSR (akronim od pojęć: Attack, Decay, Sustain, Release). Jego działanie, na przykładzie syntezatora klawiszowego, jest następujące:

  • Attack – czas narastania amplitudy od zera do poziomu maksymalnego, po naciśnięciu klawisza;
  • Decay – czas opadania amplitudy od poziomu maksymalnego do poziomu podtrzymania (sustain);
  • Sustain – amplituda, poziom podtrzymania, gdy klawisz jest naciśnięty dłuższy czas (wybrzmiewanie);
  • Release – czas opadania amplitudy od poziomu podtrzymania do zera, po zwolnieniu klawisza (wybrzmiewanie końcowe, zanikanie).

Istnieją również inne modele budowy obwiedni, takie jak:

  • AR (Attack, Release);
  • ASR (Attack, Sustain, Release);
  • ADDSR (Attack, Decay1, Decay2, Sustain, Release);
  • ADBDSR (Attack, Decay, Break, Decay, Sustain, Release);
  • HADSR (Hold, Attack, Decay, Sustain, Release).