Otwórz menu główne

Geofizyka otworowa (dawniej geofizyka wiertnicza) – jest to zespół metod geofizycznych realizowanych w otworze wiertniczym.

Pomiary geofizyczne wykonywane w otworach wiertniczych nazywamy profilowaniem i oznaczamy literą P. Nazwa profilowania pochodzi od mierzonej własności fizycznej (np. mierzenie oporności elektrycznej to profilowanie oporności PO). Pomiarów dokonuje się sondami, zazwyczaj podczas ruchu z dołu do góry.

Dostarcza szczegółowych informacji o:

 • profilu litologicznym otworu
 • parametrach fizycznych skał (porowatość, obecność płynów złożowych)
 • stanie technicznym otworu (nieszczelności, ucieczki płuczki)
 • stanie ośrodka skalnego w warunkach naturalnego zalegania

Podział geofizyki otworowejEdytuj

 • Elektrometria wiertnicza
  • Profilowanie oporności PO
  • Sondowanie oporności SO
  • Mikroprofilowanie oporności mPO
  • Sterowane profilowanie oporności POst
  • Sterowane mikroprofilowanie oporności mPOst
  • Profilowanie potencjałów polaryzacji naturalnej PS
  • Profilowanie indukcyjne PI
  • Profilowanie oporności płuczki POpł
  • Profilowanie dielektryczne PD
  • Profilowanie potencjałów polaryzacji wzbudzonej PW
  • Profilowanie prądowe PP
  • Profilowanie ślizgowych kontaktów PSK
  • Profilowanie potencjałów elektrodowych PPE
 • Radiometria wiertnicza
  • Profilowanie gamma PG
  • Spektrometryczne profilowanie gamma SPG
  • Gęstościowe profilowanie gamma-gamma PGGg
  • Selektywne profilowanie gamma-gamma PGGs
  • Profilowanie neutron-gamma PNG
  • Profilowanie neutron-neutron PNN
  • Impulsowe profilowanie neutronowe IPN
  • Profilowanie wzbudzonej aktywności PWA
  • Profilowanie rentgenoradiometryczne PRR
  • Profilowanie magnetyzmu jądrowego PMJ
 • Termometria wiertnicza
  • Profilowanie temperatury w warunkach ustalonej równowagi cieplnej PTu
  • Profilowanie temperatury w warunkach nie ustalonej równowagi cieplnej PTn
 • Magnetometria wiertnicza
  • Profilowanie podatności magnetycznej PPM
  • Profilowanie pola magnetycznego PZM
 • Inne metody geofizyki wiertniczej
  • Profilowanie akustyczne PA
  • Profilowanie grawimetryczne PGr
  • Profilowanie średnicy PŚr
  • Profilowanie gazowe PGaz
  • Profilowanie luminescencyjne PL