Geoportalportal internetowy zapewniający dostęp do usług danych przestrzennych, tj. do usług dotyczących danych przestrzennych i będących operacjami, które mogą być wykonywane przy użyciu oprogramowania komputerowego na nich zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych.

Geoportale umożliwiają w szczególności korzystanie z usług wyszukiwania, przeglądania, pobierania i przekształcania danych przestrzennych. Spełniają one istotną rolę w infrastrukturach danych przestrzennych (infrastrukturach informacji przestrzennej).

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj

  • Michael F. Goodchild, Pinde Fu, Paul Rich, Sharing Geographic Information: An Assessment of the Geospatial One-Stop, „Annals of the Association of American Geographers”, 97 (2), 2007, s. 250–266, DOI10.1111/j.1467-8306.2007.00534.x, JSTOR4620258 [dostęp 2023-06-14] (ang.).
  • David J. Maguire, Paul A. Longley, The emergence of geoportals and their role in spatial data infrastructures, „Computers, Environment and Urban Systems”, 29 (1), 2005, s. 3–14, DOI10.1016/j.compenvurbsys.2004.05.012 [dostęp 2023-06-14] (ang.).
  • Winnie Tang, Jan Selwood, Spatial Portals. Gateways to Geographic Information, Redlands, California: ESRI Press, 2005, ISBN 978-1-58948-131-2.

Linki zewnętrzne edytuj