Georghios Pikis

prawnik cypryjski

Georghios M. Pikis (ur. 1939), prawnik cypryjski.

Specjalista praw człowieka, prawa karnego, procedury karnej i międzynarodowego prawa karnego. Od 1981 był sędzią Sądu Najwyższego Cypru, a od 1995 jego prezydentem. Dwukrotnie brał udział w pracach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jako sędzia ad hoc (1993 i 1997). W latach 1996-1998 był członkiem Komitetu Narodów Zjednoczonych ds. Zwalczania Tortur.

W lutym 2003 został wybrany na sędziego Międzynarodowego Trybunału Karnego, na kadencję 6-letnią.

Autor wielu publikacji dotyczących praw człowieka, zasad prawnych, niezawisłości sędziowskiej oraz prawa i postępowania karnego.