Filologia germańska

(Przekierowano z Germanistyka)

Filologia niemiecka, in. germanistyka (niem. Germanistik) – dyscyplina naukowa wchodząca w zakres nauk humanistycznych i zajmująca się, w sensie węższym, językiem niemieckim i niemieckojęzyczną literaturą. W szerszym sensie germanistyka obejmuje badanie i opis języków, literatury i kultury narodów germańskich.

Jakkolwiek ślady zainteresowania Germanami datują się już od starożytności (Germania Tacyta), germanistyka, tak jak inne neofilologie, powstała na początku XIX stulecia.

Germanistyka utożsamiana jest z filologią germańską. Obejmuje także archeologię oraz historię ludów, od dziejów najstarszych, po współczesność.