Glinianka (geologia)

Gliniankawyrobisko górnicze po odkrywkowej eksploatacji gliny, często zalane wodą.

Glinianka Sznajdra w Warszawie

W hydrobiologii zbiornik wodny pochodzenia antropogenicznego (powstały po eksploatacji gliny), ekologicznie zbliżony do jeziora i stawu. Ze względu na eutrofizację i zanieczyszczenia naturalnych zbiorników jeziornych, glinianki (obok innych zbiorników powyrobiskowych) mogą stanowić ważne siedlisko zastępcze dla hydrobiontów.

Zbiorniki wodneEdytuj

Zobacz teżEdytuj