Glinianka (geologia)

Glinianka Sznajdra w Warszawie

Gliniankawyrobisko górnicze po odkrywkowej eksploatacji gliny, często zalane wodą.

W hydrobiologii zbiornik wodny pochodzenia antropogenicznego (powstały po eksploatacji gliny), ekologicznie zbliżony do jeziora i stawu. Ze względu na eutrofizację i zanieczyszczenia naturalnych zbiorników jeziornych, glinianki (obok innych zbiorników powyrobiskowych) mogą stanowić ważne siedlisko zastępcze dla hydrobiontów.

Zobacz teżEdytuj