Gorno-Ałtajska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka

Gorno-Ałtajska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka, Gorno-Ałtajska ASRRrepublika autonomiczna w Związku Radzieckim, wchodząca w skład Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

Gorno-Ałtajska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka
Горно-Алтайская Автономная Советская Социалистическая Республика
republika autonomiczna ZSRR
1990–1992
Państwo

 ZSRR

Republika związkowa

 Rosyjska FSRR

Siedziba

Gorno-Ałtajsk

Data powstania

25 października 1990

Data likwidacji

8 lutego 1992

Języki urzędowe

rosyjski

brak współrzędnych

Gorno-Ałtajska ASRR została utworzona tuż przed rozpadem ZSRR, 25 października 1990 r., kiedy to podniesiono rangę i poszerzono zakres autonomii zamieszkujących tutaj ludów tureckich, likwidując istniejący od 1922 r. Gorno-Ałtajski Obwód Autonomiczny i zastępując go Gorno-Ałtajską ASRR.

3 lipca 1991 r. republika została przemianowana na Gorno-Ałtajską Socjalistyczną Republikę Radziecką, pozostającą w składzie Rosyjskiej FSRR (zmiana nazwy wprowadza zamieszanie w nazewnictwie radzieckich republik – podmioty mające status SRR nie wchodziły w skład innych republik oraz miały prawo secesji ze związku). Republika istniała przez krótki okres i została rozwiązana na fali zmian i reform związanych z likwidacją Związku Radzieckiego i uzyskiwaniem suwerenności przez Rosję. Gdy po kilkumiesięcznym istnieniu Gorno-Ałtajska SRR została zlikwidowana, w 1992 r. powołano zamiast niej autonomiczną Republikę Górnego Ałtaju (wkrótce przemianowaną na Republikę Ałtaju), mającą status autonomicznej republiki rosyjskiej.

Informacje na temat położenia, gospodarki, historii, ludności itd. Gorno-Ałtajskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej znajdują się w: artykule poświęconym republice Ałtaju, jak obecnie nazywa się podmiot Federacji Rosyjskiej, będący prawną kontynuacją Gorno-Ałtajskiej ASRR.

Zobacz też edytuj