Gotowość percepcyjna

Gotowość percepcyjnasubiektywna ocena prawdopodobieństwa (oczekiwania) zajścia zdarzeń sensorycznych, od której zależy dostępność kategorii. Osobie o dużej gotowości percepcyjnej wystarcza minimalna informacja na wejściu, do spostrzegania, co się przed nią znajduje, i do przewidywania, co prawdopodobnie może się przed nią znaleźć [1].

Funkcje:

  • minimalizacja właściwej danemu otoczeniu wielkości zaskoczenia
  • maksymalizacja osiągalności poszukiwawczych zdarzeń lub obiektów

PrzypisyEdytuj