Gozdowo (gromada w powiecie sierpeckim)

Gozdowo – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Gozdowo
gromada
1954–1973
Ilustracja
Państwo

 Polska

Województwo

warszawskie

Powiat

sierpecki

Data powstania

5 października 1954

Data likwidacji

1 stycznia 1973

Siedziba

Gozdowo

Szczegółowy podział administracyjny (1954)
Liczba sołectw

16

Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1954)

25

brak współrzędnych

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[3][4].

Gromadę Gozdowo z siedzibą GRN w Gozdowie utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski[3] – w powiecie sierpeckim w woj. warszawskim, na mocy uchwały nr VI/10/19/54 WRN w Warszawie z dnia 5 października 1954. W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gromad[5] Antoniewo, Czarnominek, Dzięgielewo, Golejewo, Gozdowo, Kołczyn, Lisewo Duże, Lisewo Małe, Przybyszewo, Rempin i Rękawczyn ze zniesionej gminy Lisewo oraz obszary dotychczasowych gromad Kowalewo-Boguszyce, Kowalewo-Podborne i Kowalewo-Skorupki ze zniesionej gminy Białyszewo w powiecie sierpeckim, a także obszary dotychczasowych gromad Kuskowo-Bronoszewice i Rycharcice-Gnaty ze zniesionej gminy Lelice w powiecie płockim (woj. warszawskie)[6]. Dla gromady ustalono 25 członków gromadzkiej rady narodowej[7].

1 stycznia 1959 do gromady Gozdowo przyłączono przysiółek Stradzewo ze znoszonej gromady Bonisław w powiecie płockim[8].

31 grudnia 1959 do gromady Gozdowo przyłączono obszar zniesionej gromady Kurowo w tymże powiecie (bez wsi Ostrowy, Wilkowo, Kręćkowo, Kuniewo, Zglenice Duże, Zglenice Małe i Romatowo-Myszki[9])[10].

31 grudnia 1961 do gromady Gozdowo przyłączono wieś Czachowo z gromady Proboszczewice Nowe w powiecie płockim w tymże województwie[11].

Gromada przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej[12]. 1 stycznia 1973 w powiecie sierpeckim utworzono gminę Gozdowo[13].

Przypisy edytuj

 1. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
 2. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
 3. a b Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
 4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
 5. Gromady istniały także po II wojnie światowej jako jednostka pomocnicza gmin.
 6. Uchwała płockiVI/10/19/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 5 października 1954 r. w sprawie podziału na gromady powiatu sierpeckiego; w ramach Zarządzenia Nr Or. V-0/1/54 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 29 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 4 października 1954 r., dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 1954 r., Nr. 11, Poz. 67)
 7. Uchwała Nr LIII/180 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sierpcu z dnia 4 października 1954 r. w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 7 października 1954 r., Nr. 9, Poz. 58)
 8. Dz.U. z 1958 r. nr 76, poz. 392
 9. Uchwała Nr IV-9/59 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 18 września 1959 r. w sprawie zmian granic niektórych gromad i przeniesienia siedzib niektórych gromadzkich rad narodowych w województwie warszawskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 1959 r., Nr. 12, Poz. 438
 10. Uchwała Nr IV-10/59 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 18 września 1959 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych gromad (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 1959 r., Nr. 12, Poz. 439)
 11. Dz.U. z 1959 r. nr 70, poz. 442
 12. Wykaz miast, osiedli i gromad: stan z dn. 1 I 1971 r., Cz. 1. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Biuro Spisów, 1971.
 13. Uchwała Nr XX/93/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie warszawskim