Graf prostygraf bez pętli własnych i krawędzi wielokrotnych. Często określenie graf (bez przymiotników) oznacza graf prosty.

Przykłady grafów prostych

edytuj

Zobacz też

edytuj