Grający trener

funkcja pełniona przez kapitana

Grający trener – funkcja pełniona przez kapitana drużyny w sytuacji, gdy:

  • trener nie może pełnić swoich obowiązków i nie ma asystenta trenera[1][2],
  • trener oraz asystent trenera nie mogą pełnić swoich obowiązków[1][2],
  • drużyna nie ma trenera ani asystenta trenera[3].

Sytuacja zastąpienia trenera przez grającego trenera może nastąpić np. wtedy, gdy trener zostanie zdyskwalifikowany[2]. Jeżeli drużyna od początku nie posiada trenera ani asystenta trenera, to kapitan drużyny będzie pełnił funkcję grającego trenera, a w protokole meczu w rubryce „trener” zostanie wpisane jego imię, nazwisko oraz skrót (KPT.)[3].

W przypadku, gdy kapitan opuszcza boisko z powodu dyskwalifikacji lub kontuzji uniemożliwiającej pełnienie obowiązków trenera, grającym trenerem zostaje zastępca kapitana[1]. Jeżeli kapitan opuszcza boisko z innego powodu, nadal może pełnić funkcję trenera[1].

Funkcja grającego trenera została oficjalnie wprowadzona w przepisach gry w koszykówkę w roku 2017[4].

Przypisy edytuj