Granica francusko-luksemburska

Granica francusko-luksemburskagranica międzypaństwowa między Francją i Luksemburgiem, ciągnąca się na długości 73 kilometrów.

Granica międzypaństwowa
Państwa graniczące

 Francja
 Luksemburg

Okres istnienia

1839-1871
od 1919

Długość

73 km

Granica rozpoczyna swój bieg od styku granic Francji, Niemiec i Luksemburga nad Mozelą w pobliżu Schengen, następnie biegnie łukiem w kierunku północno-zachodnim, dochodząc na południe (od pozostających w granicach Luksemburga) miast Dudelange, Esch-sur-Alzette. Następnie łagodnym łukiem dochodzi do styku granic Francji, Belgii i Luksemburga w okolicach Rodange.

Granica powstała w 1839 roku, potwierdzona układami międzynarodowymi w 1867 roku. Istniała do 1871 roku (zajęcie przez Cesarstwo Niemieckie Lotaryngii), przywrócona została traktatem wersalskim w 1919 roku.