Green Screen of Death

Green Screen of Death (GSoD lub Green Screen of Intensive Care) – żargonowe określenie komunikatów błędów wyświetlanych na zielonym tle na Personal Video Recorder firmy TiVo oraz w Microsoft XBOX 360. Ekran może pojawić się na XBOXie z wielu przyczyn, najczęściej z powodu porysowanej płyty, a na PVR może pojawić się, gdy dane na dysku twardym są zepsute, a nagrywarka PVR próbuje je naprawić. Gdy GSOD wystąpi na XBOX 360 lub PVR, na ekranie pojawia się tekst:

A severe error has occurred.

Please leave the Receiver plugged in and connected

to the phone line for the next three hours while the

Receiver attempts to repair itself.

DO NOT UNPLUG OR RESTART THE RECEIVER.

If, after three hours, the Receiver does not restart

itself, call Customer Care.

tekst wyświetlany na XBOXie 360 lub PVR w przypadku błędu urządzenia – wersja standardowa (po angielsku).

Wystąpił poważny błąd.

Zostaw urządzenie włączone i podłączone

do linii telefonicznej przez najbliższe trzy godziny, podczas gdy

urządzenie spróbuje samo się naprawić.

NIE ODŁĄCZAJ ANI NIE URUCHAMIAJ PONOWNIE URZĄDZENIA.

Jeśli po trzech godzinach urządzenie samo nie uruchomi się ponownie,

zadzwoń do Biura Obsługi Klienta.

tekst wyświetlany na XBOXie 360 lub PVR w przypadku błędu urządzenia – wersja przetłumaczona na język polski.