Grube ramię wstępujące pętli Henlego

Grube ramię wstępujące pętli Henlego – ostatni odcinek pętli Henlego, będącej fragmentem kanalika nerkowego. Znajduje się między cienkim ramieniem wstępującym pętli Henlego a kanalikiem dystalnym. Można wyróżnić jego dwie części: rdzeniową i korową. Różnice między nimi są głównie anatomicznie, funkcjonalnie odgrywają tę samą rolę.

Schemat budowy nefronu z widocznym grubym ramieniem wstępującym pętli Henlego (Henle' loop (Ascending limb))

Nabłonek, z którego jest zbudowane ramię, jest nieprzepuszczalny dla wody. Jony sodowe (Na+), potasowe (K+) oraz chlorkowe (Cl) są resorbowane drogą transportu aktywnego.