Transport aktywny

I - uniport, II - symport, III - antyport

Transport aktywny – rodzaj przenikania związków chemicznych przez błony komórkowe, który zachodzi z udziałem pewnych mechanizmów transportujących lub substancji przenośnikowych, ze środowiska o mniejszym stężeniu do środowiska o stężeniu większym, czyli wbrew gradientowi elektrochemicznemu. Taki transport wymaga dostarczenia energii chemicznej lub zmniejszenia entalpii swobodnej układu. Ich źródłami są odpowiednio:

  • hydroliza cząsteczki ATP (dla transportu aktywnego pierwotnego)
  • sprzężenie z transportem innego związku zgodnie z gradientem stężenia (dla transportu aktywnego wtórnego)

Przykładem transportu aktywnego wtórnego (współtransportu) jest[1]:

PrzypisyEdit

  1. Cotransport by Symporters and Antiporters - Molecular Cell Biology - NCBI Bookshelf, www.ncbi.nlm.nih.gov [dostęp 2017-11-27] (ang.).
  2. Antiporters, MeSH [dostęp 2019-02-12].