Otwórz menu główne
Schemat antyportu Na+-aminokwas

Antyport – forma transportu aktywnego wtórnego przez błony biologiczne. W antyporcie przemieszczenie jednej substancji (jonu lub cząsteczki, np. metabolitu) do wnętrza określonego przedziału zachodzi równocześnie z usuwaniem drugiej substancji z tego przedziału[1].

Rozdzielony błoną gradient jakiejkolwiek substancji (np. wytworzony przez pompę sodowo-potasową – transport aktywny pierwotny), może być użyty jako napęd aktywnego transportu innej cząsteczki. Zgodne z gradientem przemieszczanie cząsteczki pierwszego rodzaju dostarcza energii do transportowania cząsteczki drugiego rodzaju wbrew jej gradientowi.

Białka uczestniczące w tym transporcie nazywane są przenośnikami sprzężonymi, należą do nich symportery i antyportery. W antyporcie przenośnik przemieszcza obie substancje przez błonę w przeciwnych kierunkach, a w symporcie – w tym samym[2]. Przykładem antyportu jest pompa sodowo-potasowa[3].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Section 15.6, Cotransport by Symporters and Antiporters. W: Lodish H., Berk A., Zipursky S.L., et al.: Molecular Cell Biology. New York: W.H. Freeman, 2000.
  2. Bruce Alberts, Dennis Bray, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter: Podstawy biologii komórki. Wprowadzenie do biologii molekularnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. ISBN 83-01-12846-1.
  3. Antiporters, MeSH [dostęp 2019-02-12].