Grubocząstkowa materia organiczna

Grubocząstkowa materia organiczna (ang. coarse particulate organic matter CPOM) – frakcja martwej materii organicznej o cząstkach większych niż 1 mm, będąca źródłem pokarmu dla rozdrabniaczy.

Martwe fragmenty sosny ulegające procesom rozkładu, Puszcza Wkrzańska

Źródłem grubocząstkowej materii organicznej w zbiornikach wodnych są:

  • liście i igły nadbrzeżnych drzew i zlewni (główne źródło w małych ciekach leśnych oraz małych zbiornikach)
  • makrofity w okresie obumierania
  • zdrewniałe części roślin
  • inne części roślin: kwiaty, owoce, pyłek
  • martwe zwierzęta i ich odchody (padlina, kał)