Grzbiet Australijsko-Antarktyczny

Grzbiet Australijsko-Antarktyczny - fragment systemu śródoceanicznych grzbietów pomiędzy Australią i Antarktydą.

Grzbiet Australijsko-Antarktyczny (żółty)

Grzbiet Australijsko-Antarktyczny oddziela płytę australijską (płytę indoaustralijską) od płyty antarktycznej.

Przecina południowo-wschodnią część Oceanu Indyjskiego, północną Oceanu Południowego i południowo-zachodnią Spokojnego.

Na północnym zachodzie w węźle potrójnym Rodrigues, w pobliżu wyspy Rodrigues, Grzbiet Australijsko-Antarktyczny łączy się z Grzbietem Środkowoindyjskim oraz Grzbietem Zachodnioindyjskim. Na północnym wschodzie, w węźle potrójnym Macquarie, w pobliżu wyspy Macquarie, łączy się z Grzbietem Południowopacyficznym oraz z Grzbietem Macquarie (uskokiem transformującym Macquarie).