Otwórz menu główne

Halina Marta Waszkielpolska historyk teatru lalek, doktor habilitowany nauk filologicznych i nauk o sztuce.

ŻyciorysEdytuj

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, następnie asystentka w Zakładzie Literatury XIX wieku w białostockiej Filii Uniwersytetu Warszawskiego i na białostockim Wydziale Lalkarskim warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, redaktor w Dziale Wydawniczym Muzeum Narodowego w Warszawie i wieloletnia kustosz Muzeum Teatralnego w Warszawie. W 2005 na Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk otrzymała stopień doktorski na podstawie pracy pt. Stanisław Bogusławski (1804-1870) – aktor i autor dramatyczny, promotorem pracy była profesor Anna Kuligowska-Korzeniewska[1]. Habilitowała się tamże w 2015 na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy pt. Dramaturgia polskiego teatru lalek[2]. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta na białostockim Wydziale Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

Autorka prac z zakresu teatru i dramatu XIX wieku, a także esejów i recenzji dotyczących teatru, dramatu oraz teatru lalek. Laureatka nagrody dla krytyka teatru dla dzieci i młodzieży za rok 2011 (Warszawa, 2012) oraz nagrody dla "Teatralnej Książki Roku" przyznawanej w ramach Nagrody im. Stanisława Ignacego Witkiewicza (2016)[3][4].

PrzypisyEdytuj

  1. Bazy danych - Nauka Polska, nauka-polska.pl [dostęp 2017-03-04].
  2. Encyklopedia, Halina Waszkiel, Encyklopedia teatru polskiego [dostęp 2017-03-04] (pol.).
  3. Renata, Instytut im. Jerzego Grotowskiego - Halina Waszkiel, www2.grotowski-institute.art.pl [dostęp 2017-03-04].
  4. Encyklopedia, Warszawa. Nagrody Polskiego Ośrodka ITI, Encyklopedia teatru polskiego [dostęp 2017-03-04] (pol.).