Haskell

język programowania

Haskell – czysto funkcyjny język programowania nazwany na cześć amerykańskiego matematyka, Haskella Curry’ego.

Haskell
Logo języka Haskell
Logo języka
Pojawienie się

1990[1]

Paradygmat

funkcyjny

Typowanie

statyczne, silne, inferencja typów

Implementacje

Glasgow Haskell Compiler

Aktualna wersja stabilna

Haskell 2010[2]

Platforma sprzętowa

wieloplatformowy

Strona internetowa

Jego specyficzne cechy to m.in.:

Rozszerzenia

edytuj

Pliki Haskella mają rozszerzenie

Kompilator

edytuj

Haskell był początkowo intensywnie rozwijany wokół ośrodka University of Glasgow, popularny kompilator tego języka to Glasgow Haskell Compiler (GHC) kompilujący szybki kod maszynowy porównywalny w szybkości wykonania do kodów z GCC (ok. 1,3 razy wolniejszy niż C)[potrzebny przypis].

Przykłady

edytuj
-- Komentarz w jednej linijce
{- Komentarze na
wiele linijek 
 {- można zagnieżdżać -}
-}

-- Przykłady funkcji z dopasowywaniem wzorca
silnia 0 = 1
silnia n = n*silnia(n-1)

silnia n = product [1..n]

fib 0 = 0
fib 1 = 1
fib n = fib(n-1) + fib(n-2)

ack(0,y) = y+1
ack(x,0) = ack(x-1,1)
ack(x,y) = ack(x-1,ack(x,y-1))

-- przykład użycia strażników
sign x | x > 0 = 1
    | x == 0 = 0
    | x < 0 = -1

myproduct [] = 1
myproduct (n:m) = n * myproduct m

mysum [] = 0
mysum (n:m) = n + mysum m

-- wyrażenia TreeOfMath mają postać: (Sub (Mult (Leaf 5) (Leaf 4)) (Add (Leaf 3) (Leaf 2)))
data TreeOfMath =
  Mult TreeOfMath TreeOfMath |
  Div TreeOfMath TreeOfMath |
  Add TreeOfMath TreeOfMath |
  Sub TreeOfMath TreeOfMath |
  Leaf Float

compute (Mult x y) = compute x * compute y
compute (Div x y) = compute x / compute y
compute (Add x y) = compute x + compute y
compute (Sub x y) = compute x - compute y
compute (Leaf x) = x

showme (Mult x y) = "(" ++ showme x ++ "*" ++ showme y ++ ")"
showme (Div x y) = "(" ++ showme x ++ "/" ++ showme y ++ ")"
showme (Add x y) = "(" ++ showme x ++ "+" ++ showme y ++ ")"
showme (Sub x y) = "(" ++ showme x ++ "-" ++ showme y ++ ")"
showme (Leaf x) = show x

qsort [] = []
qsort (x:xs) = qsort less ++ x:(qsort more)
  where less = [ a | a <- xs, a < x ]
     more = [ a | a <- xs, a >= x ]

-- lista liczb pierwszych
primes = map head $ iterate (\(x:xs) -> [ y | y<-xs, y 'mod' x /= 0 ]) [2..]

-- lista liczb Fibonacciego
listFib = 1:1:(zipWith (+) listFib (tail listFib))

Przypisy

edytuj
 1. Paul Hudak, John Hughes, Simon Peyton Jones, Philip Wadler: A History of Haskell: Being Lazy with Class. 2007. ISBN 978-1-59593-766-7.
 2. Simon Marlow: Announcing Haskell 2010. Haskell (lista dyskusyjna). [dostęp 2015-12-12]. (ang.).

Linki zewnętrzne

edytuj