Henryk opolski

Henryk (urodzony w 1337 lub 1338 roku - zmarł pomiędzy 1356 a 1365 rokiem), książę opolski pomiędzy 1356 a 1365 rokiem (tylko formalnie - kariera duchowna).

Henryk opolski
Książę opolski
(współrządy z braćmi Władysławem i Bolkiem)
Okres

od 1356
do 1365

Poprzednik

Bolko II opolski

Następca

Władysław Opolczyk
Bolko III opolski

Dane biograficzne
Dynastia

Piastowie

Data urodzenia

1337 lub 1338

Data śmierci

pomiędzy 1356 a 1365

Ojciec

Bolesław II opolski

Matka

Elżbieta Świdnicka

Henryk był trzecim (najmłodszym) pod względem starszeństwa synem księcia Opola Bolka II i Elżbiety Świdnickiej. O Henryku zachowało się niewiele informacji. Jako najmłodszy z rodzeństwa został przeznaczony do kariery duchownej i jeszcze za życia ojca został klerykiem przy katedrze we Wrocławiu. W 1356 roku rozpoczął starania o stanowisko kanonika katedry praskiej. Nie wiadomo kiedy dokładnie zmarł (na pewno w przedziale lat 1356-1365, choć raczej bliżej drugiej z tych dat) i gdzie został pochowany.