Henryk z Virneburga (arcybiskup Kolonii)

Henryk z Virneburga (ur. w 1246, zm. 6 stycznia 1332) – arcybiskup Kolonii i książę-elektor Rzeszy od 1306 r.

Henryk z Virneburga
Ilustracja
Relief z przedstawieniem Henryka z Virneburga w Olpe
Data urodzenia

1246

Data śmierci

6 stycznia 1332

Miejsce pochówku

Katedra w Bonn

Arcybiskup Kolonii
Okres sprawowania

1305-1332

Wyznanie

katolicyzm

Kościół

rzymskokatolicki

Sakra biskupia

1305

Życiorys edytuj

Henryk był synem Henryka, hrabiego Virneburga, oraz Ponzetty. Był kanonikiem w Kolonii i Trewirze. W 1300 r. został wybrany na arcybiskupa Trewiru, jednak nie zaakceptował tego papież. W 1304 r. część kapituły kolońskiej wybrała go na arcybiskupa Kolonii – zatwierdzenie papieża Klemensa V uzyskał dopiero po długich staraniach w 1305 r. (ogłoszono je w styczniu 1306 r.). W 1308 r. podczas elekcji króla niemieckiego oddał głos na Henryka Luksemburskiego, w zamian za liczne obietnice kandydata. Podobnie po jego śmierci, sprzedał swój głos elektorski Fryderykowi Habsburgowi. Głosy elektorów jednak podzieliły się i doszło do podwójnego wyboru: Fryderyka (którego Henryk koronował w listopadzie 1314 r. w Bonn), oraz Ludwika IV Wittelsbacha (koronowanego później w Akwizgranie). Wybuchła długotrwała wojna domowa, a Henryk znalazł się w trudnym położeniu wobec licznych sąsiadów (w tym miasta Kolonii) popierających Wittelsbacha; sam Henryk nie uznał jego władzy. Pozostawał natomiast w dobrych stosunkach z papiestwem – w 1328 r. Jan XXII mianował jego bratanka (także Henryka) arcybiskupem Moguncji; wobec oporu przeciwko tej nominacji ze strony arcybiskupa Trewiru Baldwina Luksemburskiego Henryk zaangażował się mocno w wojnę przeciwko niemu w interesie bratanka (za jego życia jednak bezskutecznej). Jego polityka powodowała chroniczne kłopoty finansowe, którym próbował zaradzić m.in. wysokimi podatkami czy wspomnianymi łapówkami za głosy podczas elekcji.

Bibliografia edytuj

  • Erich Wisplinghoff: Heinrich II. v.Virneburg, Erzbischof von Köln (seit 1306). W: Neue Deutsche Biographie. T. 8. Berlin: Duncker & Humblot, 1969, s. 364–365. [dostęp 2012-01-19].
  • Hermann Cardauns: Heinrich II., Erzbischof von Köln. W: Allgemeine Deutsche Biographie. T. 11. Leipzig: Verlag von Dunckler & Humblot, 1880, s. 530–531.