Henryk ze Spiry, niem. Heinrich von Speyer, Heinrich von Worms (zm. 990–1000 r.) – hrabia Wormacji. Współrządził razem z ojcem.

Henryk był najstarszym synem Ottona I Karynckiego. Zmarł przed ojcem i z tego powodu był jedynie hrabią Wormacji. Pochowany w katedrze Wormacji.

Henryk poślubił Adelajdę z Metzu (zm. 19 maja zapewne 1039–1046), siostrę hrabiów Adalberta i Gerharda z rodu Manfrydów, która po jego śmierci poślubiła frankońskiego hrabiego. Została pochowana w kościele klasztornym w Öhringen.

Henryk i Adelajda mieli dwoje dzieci:

Linki zewnętrzne edytuj