Herb Bułgarii symbolizuje jej niepodległość. Głównym elementem herbu tego kraju jest złoty lew w koronie, umieszczony na tle czerwonej tarczy. Tarczę heraldyczną wieńczy korona z pięcioma krzyżami i dodatkowym krzyżem na szczycie. Tarczę podtrzymują dwa wspięte, złote lwy w koronach zamkniętych spoglądające w stronę tarczy; stoją one na gałęziach dębu. U dołu znajduje się wstęga obramowana trzema kolorami narodowymi (zob. flaga Bułgarii), a na niej napis Съединението прави силата (bułg. "Jedność daje siłę"). Herb został przyjęty w 1997 roku, wzorowany jest na herbie państwowym z lat 1930-46.

Herb Bułgarii
Ilustracja
Wersja z ustawy o herbie
Warianty
Ilustracja
Wersja opisana w konstytucji
Ilustracja
Nieoficjalna wersja mała herbu Bułgarii
Informacje
Wprowadzono

1997

Dewiza

Съединението прави силата
(Jedność daje siłę)

Lew jest symbolem władzy, siły i odwagi. Wizerunek lwa używany był jeszcze w czasach tzw. pierwszego państwa bułgarskiego, jednak stosowanie tego symbolu jako godła kraju datuje się dopiero od XIV w.; najstarszy zachowany wizerunek lwa w tym charakterze pochodzi z roku 1420, tj. z czasu, gdy Bułgaria utraciła niepodległość i znajdowała się pod władzą Turcji.

Trzy lwy w herbie Bułgarii nawiązują do trzech krajów, jakie istniały na terenach dzisiejszej Bułgarii: Mezji, Tracji i Macedonii.

Znajdująca się w herbie korona jest koroną używaną przez dynastię królewską Szyszmanowiczów – władców drugiej monarchii bułgarskiej (1185-1396), panujących w XIV w. - okresie największego rozkwitu kraju i szczytu politycznej potęgi. Użycie jej wizerunku w godle państwowym nawiązywać ma właśnie do tego okresu[1].

W okresie komunistycznym godło Bułgarii zostało pozbawione elementów monarchistycznych, uzupełniono je natomiast o typowe dla krajów socjalistycznych symbole: otaczające postać złotego lwa wieńce z kłosów, opasające je czerwone szarfy oraz znajdującą się między wierzchołkami wieńców czerwoną gwiazdę. Godło w tym okresie miało 3 wersje, różniące się pewnymi szczegółami. W wersji obowiązująca w latach 1944-1947 lew znajdował się na czerwonym tle, zaś wieniec z kłosów przepasany był wyłącznie czerwonymi szarfami. Po roku 1947 tło godła zastąpiono niebieskim, zaś obok czerwonej szarfy, symbolizującej ruch robotniczy, pojawiły się też szarfy w barwach narodowych Bułgarii. Wprowadzono też nowy element - złoty fragment koła zębatego, umieszczony pod lwem. Miało ono symbolizować przemysł. W obu tych wersjach na czerwonej szarfie znajdowała się data 9 IX 1944 (data powstania republiki ludowej). Po roku 1971 godło przeszło jeszcze jedną zmianę, tym razem drobną: datę 9 IX 1944 zastąpiono dwiema datami rocznymi : 681 i 1944. Miały to być dwie najważniejsze daty w historii narodu: pierwsza z nich to data rozpoczęcia podboju dzisiejszej Bułgarii przez Protobułgarów i powstania pierwszego państwa bułgarskiego, zaś druga - data rozpoczęcia budowy socjalizmu w kraju. Godło w tej wersji obowiązywało do 1990 r., potem zaprzestano jego używania. Przez kilka kolejnych lat, do roku 1997, Bułgaria nie posiadała oficjalnego godła[1].

W okresie powojennym godło socjalistycznej Bułgarii znajdowało się na fladze tego kraju.

Galeria

edytuj

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. a b Jerzy Wrona, Ssaki. Zwierzęta na flagach i w herbach państw, „Aura” (nr 11), 2005, s. 31-32.