Herb Krzeszowic

Obecny herb Krzeszowic
Dawny herb miasta
Kafle z klasztoru w Czernej z herbami użytymi w obecnym herbie

Herb Krzeszowic przedstawia w czerwonej tarczy herbowej typu hiszpańskiego srebrny topór na złotym toporzysku w słup oraz półtrzecia srebrnego krzyża, w podstawie trzy białe wzgórza. Topór nawiązuje do herbu rodowego Topór Tęczyńskich, właścicieli Krzeszowic i okolicznych wsi, a także istniejącego nieopodal Krzeszowic w XV wieku miasta Nowa Góra. Półtrzecia krzyża pochodzi z herbu Pilawa Potockich, właścicieli Krzeszowic od końca XVIII wieku, którzy przyczynili się do rozwoju miejscowości inwestując w infrastrukturę uzdrowiskową. Srebrne trzy wzgórza w podstawie tarczy nawiązują do położenia miasta wśród wzgórz Garbu Tenczyńskiego, wzgórz jurajskich, a także do dawnego miasta Nowa Góra.

Poprzedni herb miasta przedstawiał w polu białym bijące źródło o czterech błękitnych strugach. W zielonej podstawie herbu czarne skrzyżowane narzędzia górnicze oskard i młot. Herb ten powstał ok. 1960 zatwierdzony w 1985, nawiązywał do uzdrowiskowych oraz górniczych tradycji miasta. Twórcą owego herbu był Marian Konarski.

BibliografiaEdytuj