Herb Lwówka Śląskiego

Herb Lwówka Śląskiego został nadany 14 lutego 1501 r. przez króla Czech i Węgier Władysława II Jagiellończyka, zatwierdzony przez cesarza Maksymiliana I 26 lutego 1501 r. w Norymberdze. Dzięki przywilejowi herbowemu miasto otrzymało zezwolenie na używanie czerwonego wosku do pieczęci miejskich. Herb z 1501 r. obowiązywał w niezmienionej formie aż do 1967 roku.

Herby Lwówka Śląskiego
Lata Herby Opis
Od 1501 r. Herb Lwówka Śląskiego z 1501 roku nadany przez Władysława II Jagiellończyka na pocztówce z XX wieku.jpg Bogato zdobiony herb Lwówka Śląskiego z 1501 roku nadany przez Władysława II Jagiellończyka na pocztówce z XX wieku
1501 – 1945 Herb Lwówka Śląskiego z 1501 roku.jpg Uproszczony herb Lwówka Śląskiego z 1501 roku
1945 – 1967 Powojenny herb Lwówka Śląskiego.jpg Powojenny herb Lwówka Śląskiego
1967 – 1996 POL Lwówek Śląski COA (1967-1996).svg Herb Lwówka Śląskiego w latach 1967–1996 wzorowany na pieczęci miejskiej z XIV wieku
Od 1996 r. POL Lwówek Śląski COA.svg Współczesny herb Lwówka Śląskiego

Współczesny herbEdytuj

Ten artykuł jest częścią cyklu artykułów o Lwówku Śląskim
  Herb Lwówka Śląskiego
  Flaga Lwówka Śląskiego
  Hejnał Lwówecki
  Lwóweckie Lato Agatowe
  Ratusz w Lwówku Śląskim
  Placówka Historyczno-Muzealna w Lwówku Ślaskim
  Browar Lwówek
  Mury Obronne w Lwówku Śląskim
  Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lwówku Śląskim
  Zespół klasztorny franciszkanów w Lwówku Śląskim
  Szwajcaria Lwówecka

Współczesna tarcza herbowa podzielona jest na dwie części. Pole (heraldycznie) prawe jest białe, pole lewe jest żółte. W polu prawym jest umieszczony wspięty czerwony lew czeski, posiada on złotą koronę; w polu lewym znajduje się orzeł morawski w biało-czerwono-czarną szachownicę. Nad tarczą herbową umieszczony jest hełm rycerski posiadający popielate labry, w klejnocie mieszczą się dwa skrzydła, prawe czerwone posiada siedem złotych serc, lewe białe posiada siedem czerwonych serc. Herbowy lew nawiązuje zarówno do nazwy miasta, jak i jego dawnej przynależności do państwa czeskiego, natomiast orzeł symbolizuje przynależność do księstwa świdnicko-jaworskiego[potrzebny przypis].

Bez odniesienia się do szczegółowego opisu powyżej dzisiejszy herb został wymyślony przez nieustalonego autora, jest to zupełnie nowy wizerunek nieposiadający potwierdzenia źródłowego odnośnie figur, a przy tym układu i kolorystki. Brak w jego projektowaniu podstawowych reguł zgodnych ze sztuką heraldyki. Nie został zgłoszony w ówczesnym czasie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji[potrzebny przypis], czego wymaga Ustawa o stanowieniu symboli jednostek samorządu terytorialnego, który reguluje ustawa z 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach[1].

Niezgodny także z nowelą ustawy z 29 grudnia 1998 roku. Wzory symboli, o których mowa w nowelizacji ustawy, muszą być ustanawiane, co mocno zaakcentowano, w zgodzie z zasadami heraldyki, weksylologii i z uwzględnieniem miejscowej tradycji historycznej. Poza wyżej wymienionymi kryteriami ustawowymi nie zwrócono się o opinię do Komisji Heraldycznej[potrzebny przypis].

 
Herb Lwówka Śląskiego z 1501 roku na pieczęci magistratu lwóweckiego z 1901 r.

Obecnie używany herb przez gminę i miasto został wprowadzony Uchwałą nr XX /177 / 96 z dnia 13 lutego 1996 r.

Kolejną wersję zaproponowano w dniu 25 kwietnia 1996 r., w której dokonano zmiany w wizerunku tj. odwrócenia figury godła na prawym polu tarczy i Uchwałą Nr XXIII / 180 / 96 Rady Miejskiej dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 25 kwietnia 1996 r. zaakceptowano. Z treści uchwały:

„Zmienia się wizerunek herbu gminy, stanowiący załącznik nr 1 do Statutu, wprowadzając w jego miejsce wizerunek stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.”

Herby miasta przed 1996 r.Edytuj

Herb, który najdłużej reprezentował Lwówek Śląski został nadany 14 lutego 1501 r. przez króla Czech Władysława II Jagiellończyka i zatwierdzony w Norymberdze 26 lutego 1501 r. przez cesarza Maksymiliana I. Został zmieniony przez komunistyczne władze w 1967 r.

Herby Lwówka Śląskiego na znaczkach pocztowych z XX wieku
Herb Lwówka Śląskiego z 1501 roku na znaczku pocztowym z XX wieku
Wariacja herbu Lwówka Śląskiego na znaczku pocztowym z XX wieku

Wizerunek opracowany na podstawie pieczęci Rady Miasta z 1341 r. zaakceptowany przez ówczesne władze i funkcjonował zaledwie od 1967 do 1996 r.

PrzypisyEdytuj

  1. Przewodniczący Rady Państwa: H. Jabłoński, Sekretarz Rady Państwa: L. Stasiak, Ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach, http://www.infor.pl, 1978 [dostęp 2017-03-26] (pol.).

BibliografiaEdytuj