Herb Mikołajowa

Herb Mikołajowa – współczesny herb miasta przedstawia w polu błękitnym mitrę biskupa prawosławnego naturalną na tle skrzyżowanych ukośnie takich samych posochów, ponad złotą galerą bez masztów, na srebrnej wodzie u podstawy. Za tarczą ukoronowaną coroną muralis o trzech blankach srebrną, dwie kotwice skrzyżowane ukośnie złote, oplecione purpurową wstęgą.

Obecny herb miasta
herb z 1803 r.

Pierwszy herb miastaEdytuj

Pierwszy herb nadany został miastu 7 października 1803 r. przez cesarza Aleksandra I. Przedstawiał w tarczy trójdzielnej w krokiew, w polu pierwszym błękitnym wschodnia mitra biskupia naturalna, w polu środkowym czarnym taka sama kadzielnica, w polu lewym złotym takiż posoch[1]. Religijna symbolika herbu nawiązywała do postaci patrona miasta św. Mikołaja z Myry.

Drugi herbEdytuj

Drugi herb miasta został zatwierdzony 16 marca 1883 r. Departament heroldii senatu Rosji wprowadził symbolikę nawiązującą do znaczenia Mikołajowa jako jednego z największych portów południa Imperium. Herb przedstawiał w polu błękitnym mitrę biskupa prawosławnego naturalną na tle skrzyżowanych ukośnie takich samych posochów, ponad złotą galerą bez masztów, na srebrnej wodzie u podstawy. W prawym kantonie błękitnym herb guberni chersońskiej. Za tarczą ukoronowaną coroną muralis o trzech blankach srebrną, dwie kotwice skrzyżowane ukośnie złote, oplecione purpurową wstęgą Orderu św. Aleksandra.

Trzeci herbEdytuj

 
Herb miejski z okresu ZSRR

Jako kolejny herb został przyjęty przez radę miejską Mikołajowa w roku 1969 wybrany z prac konkursowych projekt plastyka W. S. Kozłowskiego. W tarczy czerwonej żaglowiec o trzech masztach srebrny pod takimiż żaglami pod skrzyżowanymi sierpem z młotem i nazwą miasta złotymi, w kampanii błękitnej pół zębatego koła złotego.

Czwarty, obecny herbEdytuj

Jako obecny herb został przyjęty przez radę miejską 26 września 1997 r. herb miasta z roku 1883, pozbawiony herbu guberni.

PrzypisyEdytuj

  1. Opis herbu z urzędowego Zbioru praw Rosyjskiego Imperium: На щите, который разделён от верхней середины до нижних углов, в чёрном поле, над серебрянной кадильницей изображён золотой крест, окружённый лучами, а по сторонам: в голубом поле Архиерейская митра и в золотом поле Архиерейский посох.