Otwórz menu główne
Herb Proszowic

Motyw graficzny herbu został zaczerpnięty z Pisma Świętego. Związany on jest z okolicznością śmierci Jana Chrzciciela, który został uwięziony z rozkazu króla Heroda, a następnie ścięty. Ulubienica króla, Salomea zażyczyła sobie, by odrąbaną głowę przyniesiono jej na tacy.

Pierwszy herb Proszowic musiał być ustanowiony w 1358 roku, gdy nadano miejscowości prawa miejskie, magdeburskie. Król Kazimierz Wielki, a ściślej jego skrybowie, spisali stosowny dokument, w którym zapewne znajdował się opis i być może rysunek herbu. Dokument ten zaginął i dzisiaj nie jest znany w oryginale. W literaturze poświęconej heraldyce znajdujemy wzmianki mówiące, że była to głowa św. Jana Chrzciciela w widoku na wprost., usytuowana na złotym talerzu. Ten z kolei był umieszczony na gotyckiej tarczy herbowej w kolorze czerwonym. Analogiczne tarcze herbowe z tego okresu znamy z godeł innych miast, w tym między innymi z Wrocławia. Głowa świętego może być przedstawiona z mniejszą lub większą ilością szczegółów. Na pewno twarz powinna mieć oczy zamknięte, chociaż w niektórych herbach pokazane są jako otwarte. Włosy powinny być koloru czarnego. Twarz powinna mieć brodę i wąsy, także czarne. Zaleca się biały kolor twarzy. Talerz w kolorze złotym (inaczej żółtym) winien być okrągły, a wewnętrzne linie powinny świadczyć, że jest głęboki (nie może to być przypadkowa liczba kółek dośrodkowych, o przypadkowym rozstawie - co widać w niektórych przedstawieniach). Na przełomie wieków herb Proszowic uległ przeobrażeniom. Ostatecznie jednak zgodnie z decyzją Rady Miejskiej – jest on obecnie zbliżony do wersji oryginalnej, gotyckiej z XIV wieku.

Herb w obecnej postaci został przyjęty 26 października 2016 r. [1]

Przypisy

1. UCHWAŁA NR XXXI/227/2016 RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Proszowice http://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyiMiastaProszowice/document/81295/Uchwa%C5%82a-XXXI_227_2016