Herb gminy Zakrzewo (powiat złotowski)

Herb gminy Zakrzewo stanowi tarcza herbowa dzielona w słup. W polu (heraldycznie) prawym srebrnym, postać Matki Boskiej Radosnej z Dzieciątkiem Jezus na ręce, zwróconą twarzą w lewo, ze złotymi nimbami. W polu lewym czerwonym srebrne rodło.

Herb gminy Zakrzewo

Wizerunek MB Radosnej pochodzi od malowidła umieszczonego w kaplicy Matki Boskiej Radosnej w Zakrzewie. Znak rodła jest symbolem Związek Polaków w Niemczech, umieszczonym także w herbie powiatu złotowskiego i gminy Złotów. Podobnie za patronkę Polaków spod znaków rodła uznaje się Matkę Boską Radosną[1].

HistoriaEdytuj

Herb wsi Zakrzewo został przyjęty w 1994 roku[2]. Rada Gminy Zakrzewo przyjęła autorską pracę Katarzyny Bindek, która została laureatką konkursu na herb. W pracy Matka Boska została przedstawiona w różowej sukni, ponieważ tak został namalowany obraz, umieszczony w kaplicy Matki Boskiej Radosnej w Zakrzewie. W 2003 roku Rada Gminy Zakrzewo przyjęła za herb gminy, herb wsi Zakrzewo[3].

W kwietniu 2008 roku Komisja Heraldyczna przy MSWiA negatywnie zaopiniowała herb gminy, jednak zaznaczyła w swojej opinii, że "zmiana barwy sukni z różowej na błękitną może być jednym z zabiegów prowadzących do nadana herbowi poprawniejszego kształtu"[4]. Decyzja miała związek z użyciem barwy różowej, która nie występuje w tynkaturze herbów i nie stosuje się jej w heraldyce.

Z posiadanych przez urząd gminy materiałów przedstawiających Matkę Boską Radosną autorstwa Janiny Kłopockiej wynikało, że oryginał malowidła przedstawiał postać Matki Boskiej w błękitnej sukni. We wrześniu 2008 roku została zmieniona barwa szaty w herbie z różowej na błękitną[5]. Uchwała ta nie została ogłoszona w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Edmund Jan Osmańczyk: Matka Boska Radosna, patronka Polaków spod znaku Rodła. Paris: Éditions du Dialogue, 1989. ISBN 2-85316-056-4.
  2. uchwała nr V/34/94 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie nadania herbu wsi Zakrzewo
  3. uchwała nr IV/28/03 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Zakrzewo (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 68, poz. 1289 i Nr 107, poz 1975)
  4. uchwała nr 57-1398/O/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r.
  5. uchwała nr XV/97/08 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania herbu wsi Zakrzewo