Herb powiatu łęczyckiego

Herb powiatu łęczyckiego przedstawia na tarczy dwudzielnej w słup, w polu prawym srebrnym czerwony zwrócony w prawo lew ze złotymi pazurami, srebrnymi zębami i czerwonym wystawionym językiem. W polu lewym czerwonym zwrócony w lewo srebrny orzeł ze złotymi pazurami, dziobem i koroną na głowie.

Herb powiatu łęczyckiego

Herb został ustanowiony Uchwałą Nr 21/IV/98 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 28 grudnia 1998 r., zmienioną Uchwałą Nr 127/XVII/2000 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 27 kwietnia 2000 r.

Legitymujący się metryką schyłku XIII w., wywodzący się wprost z herbu kujawskiej linii Piastów, łęczycki czerwony połulew, wspięty na białym polu i biały połuorzeł w kolonie na czerwonym polu, są jak dawniej, znakiem wyróżniającym ziemię łęczycką, symbolem jej odrębności, tradycji i ciągłości rozwoju.