Hergewet

instytucja w dawnym prawie spadkowym

Hergewet - instytucja w dawnym prawie spadkowym. Obejmował odzież męską, konie z uprzężą, broń i zbroję i mógł być odziedziczony tylko przez krewnych męskich.

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj

  • Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia państwa i prawa polskiego, wyd. 4 poprawione, Warszawa 1985.
  • Suski P., Spory wokół gerady i hergewetu w polskim miejskim prawie spadkowym w XVI w. [w:] Prawo blisko człowieka. Z dziejów prawa rodzinnego i spadkowego, pod red. Macieja Mikuły, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.