Hermogenes z Priene

Hermogenes z Priene lub Hermogenes z Alabandy (II wiek p.n.e.) – hellenistyczny architekt. Witruwiusz przypisuje mu stworzenie nowego typu świątyni zwanego pseudodipteros. Dzięki usunięciu rzędu wewnętrznych kolumn perystylu. Zdefiniował również różne rodzaje kolumnad na podstawie stosunku matematycznego obwodu i wysokości kolumn. Zastosowanie węższych kolumn pozwoliło na uzyskanie dodatkowej wolnej przestrzeni. Hermogenesowi przypisuje się wiele budowli, z których najbardziej znane to:

Hermogenes z Priene
Praca
Budynki

świątynia Zeusa Sosipolisa, świątynia Artemidy Leukofryene

BibliografiaEdytuj