Heroinizmuzależnienie od zażywania diacetylomorfiny C21H23NO (heroiny, opioidu: półsyntetycznej pochodnej morfiny). Heroinizm jest jedną z najcięższych kompulsji narkotycznych. Heroinizm można podzielić na uzależnienie fizyczne i psychiczne. Uzależnienie fizyczne charakteryzują tzw. objawy abstynencyjne – nudności, bóle kostno-stawowe, bóle mięśni, biegunka. Wiąże się z wbudowywaniem heroiny w metabolizm organizmu osoby zażywającej nałogowo ten narkotyk.

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opiatów (zespół uzależnienia)
Klasyfikacje
ICD-10

F11.2

MeSH

D009293

Bibliografia Edytuj

  • Zależność lekowa typu opiatowego. W: Wielki słownik medyczny. Warszawa: PZWL, 1996, s. 1523. ISBN 83-200-1923-0.