Otwórz menu główne
Położenie śledziony w ciele człowieka

Hipersplenizm, czyli zespół dużej śledziony – pojęcie kliniczne określające sytuację, gdy powiększeniu śledziony towarzyszą następujące objawy:

(występujące pojedynczo lub razem jako triada objawów), przy jednoczesnym wyrównawczym przeroście odpowiednich układów w szpiku kostnym.

Leczenie hipersplenizmu polega na operacyjnym usunięciu śledziony (splenektomia).

BibliografiaEdytuj