Hipoalfalipoproteinemia

Hipoalfalipoproteinemia – rzadka choroba genetyczna dziedziczona w sposób autosomalny dominujący, charakteryzująca się obniżonym stężeniem HDL w osoczu oraz prawidłowym poziomem VLDL i LDL.

Hipoalfalipoproteinemia
ICD-10 E78.5

Rozpoznanie opiera się na stwierdzeniu podobnego profilu lipidowego u krewnych 1. stopnia oraz wykluczeniu wtórnych przyczyn schorzenia.

Zobacz teżEdytuj