Ten artykuł dotyczy protoplasty rodu Hlebowiczów. Zobacz też: Alaksandr Hleb, piłkarz.

Hleb (XV w.) – protoplasta rodu Hlebowiczów, wojewoda smoleński, syn Montwida. Ożenił się z Miłochną Anną Raczkówną. Miał z nią czterech synów: Jerzego, Stanisława, Piotra i Kucia.

Hleb
Herb
Leliwa
Rodzina Hlebowiczowie herbu Leliwa
Ojciec Montwid
Żona

Miłochna Anna Raczkówna

Dzieci

Jerzy,
Stanisław,
Piotr,
Kuć