Ten artykuł dotyczy postaci literackiej. Zobacz też: zespół muzyczny Horpyna (zespół muzyczny).

Horpyna – bohaterka powieści Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza. Była wiedźmą mieszkającą w Czarcim Jarze (dzisiejsza dolina Waładynki na terenie Mołdawii), siostrą pułkownika Dońca i przyjaciółką Bohuna.

Według opisu Sienkiewicza była to ogromna dziewka wróżąca z koła młyńskiego. Po zdobyciu Baru opiekowała się, wraz z karłem, Heleną Kurcewiczówną. Wywróżyła Bohunowi z koła ślub z kniaziówną i to, że zostanie hetmanem; przestrzegała go przed Małym rycerzem i tajemniczym zdrajcą. Widziała również okropieństwa wywołane powstaniem Chmielnickiego. Zginęła zastrzelona przez Rzędziana, który – kłamiąc Bohunowi, iż jest jego przyjacielem – otrzymał odeń piernacz, nóż i pierścień.