Hydrogram

Hydrogramwykres przedstawiający zmienność w czasie przepływu (m³/s), stanu wody lub innych parametrów takich jak np. zmiana stężenia roztworów. Pojęcie używane przeważnie w odniesieniu do przepływu wody.

Wyróżnia się także hydrogram jednostkowy (UH), który obrazuje odpływ powierzchniowy spowodowany opadem efektywnym o jednostkowym czasie trwania[1]. Jest to hydrogram zlewni.

Hydrogram może przedstawiać przejście fali wezbraniowej przez pewien okres, lub natężenia przepływu np.: w ciągu roku hydrologicznego. Ma on kilka cech, które odzwierciedlają szybkość i sposób zasilania cieków przez wody opadowe. Dzięki hydrogramowi przepływu można określić m.in.:

  • wielkość odpływu podziemnego,
  • wielkość odpływu średniego,
  • wielkość odpływu minimalnego.

Jednym z urządzeń rejestrujących stan i zmianę poziomu wody jest limnigraf, który kreśli hydrogram[2].

PrzypisyEdytuj

  1. Hydrogram, www.imgw.pl (dostęp: 27 maja 2008)
  2. Przyrządy pomiarowe - LIMNIGRAF, www.imgw.pl (dostęp: 27 maja 2008)