ISFET (ang. Ion-Sensitive Field Effect Transistor – czuły na jony tranzystor polowy) - tranzystor polowy, sterowany koncentracją określonych jonów, których obecność w bramce przesuwa napięcie progowe. Jest szczególnym rodzajem elektrody jonoselektywnej z membraną polimerową umieszczoną na podłożu krzemowym.

Jest dobrym czujnikiem pH.

Zobacz też edytuj