Otwórz menu główne

Imperfektczas przeszły prosty (niedokonany). Mówi o sytuacjach z przeszłości, które nie zostały jeszcze zakończone, lecz w przeciwieństwie do czasu Perfect nie ma wpływu na teraźniejszość.

Język polskiEdytuj

W języku polskim czas ten odmienia się nie tylko przez liczby i osoby ale również przez rodzaje. Pierwsza i druga osoba liczby pojedynczej zmienia swój rodzaj poprzez zamianę w końcówce litery "e" (rodzaj męski) ( końcówka -em), na literę "a" (rodzaj żeński) - wychodzi wtedy -am, np. Ja robiłem > Ja robiłam. Trzecia osoba liczby pojedynczej ma podobną budowę i zawiera dodatkowo rodzaj nijaki. Rodzaj męski zakończony jest spółgłoską "-ł", do stworzenia rodzaju żeńskiego należy dodać literę "a" (wychodzi -ła), zaś by stworzyć rodzaj nijaki należy dodać literę "o" (wychodzi -ło), np. On robił > Ona robiła > Ono robiło. W liczbie mnogiej pierwsza osoba w rodzaju męskim ma zakończenie "-liśmy" zaś w drugiej osobie ma zakończenie "-liście". Aby stworzyć rodzaj żeński należy w obydwóch osobach zamienić "l" na "ł" oraz "i" na "y", np. My robiliśmy > My robiłyśmy, Wy robiliście > Wy robiłyście. W liczbie mnogiej trzecia osoba nie zawiera rodzaju nijakiego i budowę ma podobną jak do pierwszej i drugiej osoby liczby mnogiej - rodzaj męski zakończony jest na "-li", zaś żeński na "-ły", np. Oni robili > One robiły. Czasowniki jednosylabowe, mające ostatnią samogłoskę "e" w przyjmują formę "a". Wyjątkiem są pierwsza i druga osoba liczby mnogiej, gdzie litera się nie zmienia i zostaje "a" - przykładem może być czasownik mieć :

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
Ja miałem/miałam My mieliśmy/miałyśmy
Ty miałeś/miałaś Wy mieliście/miałyście
On miał Oni mieli
Ona miała One miały
Ono miało -

Język angielskiEdytuj

W języku angielskim odpowiednikiem tego czasu jest angielski Past Continuous. Ma bardzo prostą budowę, ponieważ wystarczy dać wykonawcę (podmiot) czasownik posiłkowy "być" (ang. to be) oraz czasownik z końcówką "-ing", np. I was doing (Ja robiłem/robiłam)

Język niemieckiEdytuj

W języku niemieckim Imperfekt (Präteritum) jest czasem przeszłym prostym i używany jest przede wszystkim w opowiadaniach, relacjach i opisach. Nie należy traktować czasu Imperfekt jako czasu niedokonanego, ponieważ wyraża on także czynności już dokonane.

Imperfekt czasowników słabych (regularnych) powstaje poprzez dodanie do tematu czasownika przyrostka -te- oraz końcówki odmiany czasu teraźniejszego, oprócz trzeciej i pierwszej osoby liczby pojedynczej, charakteryzujących się zerową końcówką fleksyjną. Do czasowników o temacie zakończonym na -t , -d lub grupą spółgłoskową zakończoną na -m, -n dodaje się samogłoskę -e przed przyrostkiem. Przykład użycia czasownika machen:

Singular Plural
ich machte wir machten
du machtest ihr machtet
er, sie, es machte sie, Sie machten

Czasowniki mocne mają w czasie Imperfekt nieregularny, oboczny temat, do którego dołączane są końcówki fleksyjne, jak w przypadku czasowników regularnych.

Przykład odmiany czasownika fahren ("jechać"):

Singular Plural
ich fuhr wir fuhren
du fuhrst ihr fuhrt
er, sie, es fuhr sie, Sie fuhren

Zobacz też: Gramatyka języka niemieckiego.