Induktancja

reaktancja indukcyjna cewki elektrycznej

Induktancjareaktancja indukcyjna (opór bierny indukcyjny) cewki elektrycznej.

Cewka o indukcyjności równej dla prądu elektrycznego o przebiegu sinusoidalnym i częstotliwości równej ma induktancję (oznaczaną najczęściej symbolem ) wyrażającą się wzorem:

gdzie oznacza pulsację prądu elektrycznego.

W połączeniu szeregowym cewek i kondensatorów pochodzące od nich przyczynki mają przeciwne znaki. W konwencji, w której reaktancja kondensatora ma znak ujemny, wzór na reaktancję połączenia szeregowego cewki i kondensatora ma postać:

gdzie oznacza kapacytancję, czyli pojemnościowy opór pozorny (jego wartość jest w tej konwencji ujemna)[a].

  1. W niektórych podręcznikach stosuje się inną konwencję, w której zarówno induktancja, jak i kapacytancja mają dodatnie znaki, zaś reaktancja ich połączenia szeregowego jest różnicą tych wartości.